Gå till innehållet

okt 28, 2020 10:54

Nyhet

Ny lag från 1 november innebär att återvinningscentraler ej har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag

Nyhetsbild: Ny lag från 1 november innebär att återvinningscentraler ej har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag Våra återvinningscentraler ej tar emot farligt avfall från företag från 1 november. Privatpersoner påverkas ej.

Våra återvinningscentraler ej tar emot farligt avfall från företag från 1 november. Privatpersoner påverkas ej.

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall träder i kraft 1 november. Det innebär att Sysav inte längre har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan vi hänvisar istället till utvalda återvinningsanläggningar.

Det har sedan tidigare inte varit tillåtet för företag och verksamheter att lämna exempelvis kemikalier på återvinningscentralerna men från och med den 1 november går det inte lämna något farligt avfall alls. Anledningen till detta är ett nytt lagkrav om spårbarhet av farligt avfall som bland annat innebär att företag och verksamheter måste få ett specificerat kvitto på det de lämnar in och Sysav har en skyldighet som företag att rapportera in detta till Naturvårdsverkets avfallsregister. Den möjligheten har vi inte på återvinningscentralerna utan hänvisar till utvalda återvinningsanläggningar enligt nedanstående tabell.

Den nya lagen påverkar inte våra privatkunder som även fortsättningsvis kommer kunna lämna farligt avfall på samma sätt som tidigare.

Vad innebär den nya lagen för företag som lämnar farligt avfall på Sysavs återvinningscentraler?

Den innebär att följande avfallsslag inte kan lämnas på våra återvinningscentraler efter 1 november*:

  • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
  • Asbest
  • Tryckimpregnerat trä och slipers
  • Kemikalier

*Undantag gäller Måsalycke och Hedeskoga återvinningscentraler som kan ta emot farligt avfall mot en avgift. Företagare som kör farligt avfall till dessa återvinningscentraler ska kontakta personalen på plats. Observera att det inte går att lämna asbest på Måsalycke och inte kemikalier på Hedeskoga.

Var kan jag som företagare lämna mitt farliga avfall efter 1 november?

Avfallsslag Lämningsställe för respektive avfallsslag:
Batterier Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Ljuskällor Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Tryckimpregnerat trä
och slipers
Spillepeng avfallsanläggning, Malmö
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Asbest* Spillepeng avfallsanläggning, Malmö
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Kemikalier Anläggningen för farligt avfall, Malmö
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Vitvaror Anläggningen för farligt avfall, Malmö
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Elektronik Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad

*Asbest lämnas senast kl. 15:30 dvs. 30 minuter innan stängning.


Läs gärna mer på 
Naturvårdsverket webbplats


Kontaktpersoner