Gå till innehållet

jul 04, 2016 15:56

Nyhet

Nu återvinner vi mer metall

Nyhetsbild: Nu återvinner vi mer metall Genom förbättringar i slaggsorteringen sorteras det ut mer metall. Det har resulterat i en besparing på 14 600 ton koldioxidekvivalenter 2015.

Genom förbättringar i slaggsorteringen sorteras det ut mer metall. Det har resulterat i en besparing på 14 600 ton koldioxidekvivalenter 2015.

Materialåtervinning spelar en stor roll för ett hållbart samhälle.

Den goda miljökedjan börjar där hemma, på jobbet och i olika verksamheter. Bra sortering öppnar för ökad återvinning, som gynnar både miljö och samhällsekonomi.

Värdefull metall i askan

På Spillepeng i Malmösorteras slagg frånavfallskraftvärmeverket. Magnus Svensson, slaggtekniker på Sysav, förklarar på 1 minut i videon hur slaggen sorteras och återvinns.

Slaggen, även kallad bottenaska, innehåller avfall som inte brinner – främst grus, porslin, glas och metall. I vår slaggsorteringsanläggning tas olika material tillvara: slaggrus, magnetiska metaller, icke magnetiska metaller och en brännbar rest.

- Under 2015 sorterade vi ut 2 262 ton ickemagnetiska metaller och 5 740 ton magnetiska metaller ur slaggen. Metallen som sorteras ut går vidare till återvinning. Den rengörs och sorteras så att den kan förädlas och blir till nytt järn och aluminium.

Slaggruset kan i sin tur användas som vägbyggnadsmaterial eller för att täcka avslutade deponier, berättar Raul Grönholm, projektledare på Sysav Utveckling AB.

- Genom förbättringar i slaggsorteringen kan vi nu sortera ut mer metall. Det resulterade i att vi sparade 14 600 ton koldioxidekvivalenter under 2015 – en förbättring med nästan 3 000 ton från förra året, säger Raul Grönholm.

Relaterade bilder & videos