Gå till innehållet

jan 07, 2021 09:54

Nyhet

Mobilt sorteringsverk ska sortera ut metaller

Nyhetsbild: Mobilt sorteringsverk ska sortera ut metaller Mobilt sorteringsverk på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Mobilt sorteringsverk på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Med start i mitten av januari 2021 kommer ett mobilt sorteringsverk att sortera ut metaller på Spillepeng i Malmö. Större bitar ur den så kallade slaggen krossas och sorteras, för att optimera återvinningen. Projektet kommer att pågå i tre månader. 

När avfall har förbränts i kraftvärmeverket kvarstår slagg, och de bitar som är större än 50 mm måste krossas för att kunna återvinnas. I mitten av januari kommer ett mobilt sorteringsverk att sättas upp på Spillepeng i Malmö för att köra igenom ca 15 000 ton större slaggbitar, så kallade slaggknutor, samt ca 35 000 ton vanlig bottenaska. Anläggningen krossar och plockar ut metaller med hjälp av magneter och virvelströmsseparation: bland annat järn, koppar och aluminium. Syftet är att maximera återvinningen och genomföra tester.

- Med detta projekt får vi ytterligare data på metallinnehållet i slaggen, och kan säkerställa att vår egen anläggning producerar optimalt, säger Magnus Svensson, chef affärs- och marknadsutveckling.

Det har gjorts en grundlig riskanalys för att inte riskera att störa omgivningen, det handlar främst om risk för buller eller dammande. Sysav bedömer risken för problem som liten, men skulle t ex vindriktning ställa till det kommer projektet att stoppas tillfälligt. Arbetet kommer att pågå dagtid under ungefär tre månader. Samma process gjordes 2019.  


Fakta om slagg
Slagg, även kallat bottenaska, är avfall som inte förbränts i pannan, till exempel grus, porslin, glas och metall. Genom att köra slaggen genom en stor sorteringsmaskin kan de olika materialen tas tillvara. Dessa delas upp i fyra material som kan användas igen – slaggrus, magnetiskt skrot, icke magnetiskt skrot och en brännbar rest – samt en mindre del som behöver deponeras. Den största delen av slaggen, cirka 90 procent, blir slaggrus. Gruset kan användas vid anläggningsarbeten.

Kontaktpersoner

Pressjour

Pressjour