Gå till innehållet

sep 08, 2021 08:00

Nyhet

Lämna fallfrukten på Sysavs återvinningscentraler

Nyhetsbild: Lämna fallfrukten på Sysavs återvinningscentraler Låt fallfrukten göra fruktansvärd nytta.

Låt fallfrukten göra fruktansvärd nytta.

Lämna fallfrukten i specialkärlen på återvinningscentralen, så blir den biogas och biogödsel. Insamlingen pågår till och med 10 oktober på Sysavs återvinningscentraler.

Har du saftat och syltat, gjort pajer och must men ändå har frukt kvar som ligger och blir gammal? Lämna den bortsorterade frukten i återvinningscentralernas specialkärl, där gör den stor nytta. I Sysavs förbehandlingsanläggning blandas frukten med övrigt insamlat matavfall och omvandlas sedan till en så kallad slurry. Slurryn skickas därefter till en biogasanläggning där den rötas och blir till biogas och biogödsel.

Klimatsmarta alternativ

Biogas är ett fossilfritt alternativ till bensin och diesel och biogödsel är betydligt klimatsmartare än handelsgödsel. Fallfruktsinsamlingen pågår till och med den 10 oktober. Under övrig tid, när inte specialkärlen är på plats, kan du alltid lämna fallfrukten som trädgårdsavfall, då blir den grönkompost istället.

Du som har mer frukt än du kan ta hand om i trädgården, kan anmäla dig till Fruktförmedlingen via Äkta vara. Eller varför inte själv bjuda in dina vänner och bekanta på en fruktfest, där de kan plocka frukt att ta med sig hem?

Visste du att…

…7,5 kg matavfall ≈ 1 liter bensin ≈ 0,7 kg biogas.
…en personbil kan köra nästan två kilometer på ett kilo äpplen.
…om 70 procent av allt matavfall från hushåll samlas in och rötas skulle den producerade biogasen kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen av drivmedel för 85 000 bilar.

Varför biogas?

Biogas är ett rent och förnybart bränsle och därmed ett viktigt komplement till bensin och diesel. Till stor del består biogasen av den energirika gasen metan. Eftersom den utvinns från biologiskt material, ökar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom användning av biogas.

Varför biogödsel?

Biogödsel från matavfall har högt näringsvärde och en bra sammansättning av de ämnen grödorna behöver. Biogödseln innehåller dessutom humus och nyttiga mikroorganismer. Genom att gödsla med biogödsel kan man återföra näring och humus som annars hade gått till spillo till kretsloppet. Behovet av handelsgödsel kan minska, vilket är bra bland annat för att fosfor, som ingår i handelsgödsel, är en ändlig resurs.