På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

maj 10, 2019 13:20

Nyhet

Kronprinsessan Victoria, en söt kanin och mindre sopor i påsen var höjdpunkter 2018

Kronprinsessan Victoria, en söt kanin och mindre sopor i påsen var höjdpunkter 2018

2018 var också året när våra kemister gjorde en hyllad insats, träavfallet, som tidigare brändes, nu återvinns genom ett samarbete med Polen och Sysavs verksamhet tagit ytterligare steg för en hållbar framtid.

- Förra året var ett spännande år, vi har bland annat arbetat mycket med att ta vår organisation in i framtiden och försöka anpassa vår verksamhet att bli ännu mer hållbar. Sysav ser kontinuerligt över sin egen miljöpåverkan och under året har vi förbättrat oss inom flera områden. Bland annat genom minskad elkonsumtion och minskade utsläpp av kväveoxider i kraftvärmeverket. Dessutom är vi nu nästan helt fria från fossilbränslen i våra egna avfallstransporter, samtidigt som vi är i färd med att ställa om vår maskinpark till att drivas av egenproducerad el så långt som möjligt, säger Peter Engström, VD Sysav.

I års- och hållbarhetsredovisningen kan du bland annat läsa om:

Bättre sortering av avfall
Hushållen har glädjande nog blivit ännu bättre på sortering av avfall. Förutom att utsortering av matavfall nådde målet på 50 procent under 2018, har vi tillsammans med våra ägare åstadkommit en fortsatt minskning av brännbart restavfall (det som hamnar i soppåsen) med 3 procent – från 197 kg till 191 kg per person och år.

Hyllad insats av kemister
Den hyllade insatsen som Sysavs kemister genomförde hos en privatperson i Hässleholm, där huset var fullt av kemikalier.

Polskt samarbete för cirkulär ekonomi
Sysav tar emot träavfall både från industrikunder och återvinningscentralerna. Tidigare brändes det och förvandlades till energi, men genom ett samarbete med polska Kronospan kan nu träavfallet återvinnas.

En kronprinsessa på besök
Sysav fick finbesök 2018 när H.K.H. Kronprinsessan Victoria gick en guidad tur och lyssnade på en föreläsning om vår verksamhet. Kronprinsessan var en av 3 455 besökare på Sysav. 

En söt kanin minskade fimpandet på marken med 56 procent
Våren 2018 genomfördes ett nudgingprojekt för att minska nedskräpning med fimpar på busshållplatser i några av ägarkommunerna - Ystad, Trelleborg och Lund.

Vår års- och hållbarhetsredovisning har för första gången tagits fram helt enligt GRI Standards. Sysavs års- och hållbarhetsredovisning fastställdes av bolagsstyrelsen fredagen den 26 april.

Här kan du läsa
års- och hållbarhetsredovisningen i sin helhet.

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Peter Engström

Presskontakt
VD