Gå till innehållet

feb 03, 2021 10:06

Nyhet

Klimatmärkta menyer vann hållbarhetspris

Nyhetsbild: Klimatmärkta menyer vann hållbarhetspris Exempel på hur en klimatmärkt meny och en klimatrapport ser ut.

Exempel på hur en klimatmärkt meny och en klimatrapport ser ut.

Klimato är en digital tjänst som hjälper restauranger att klimatberäkna sina menyer. Det gör att konsumenterna kan göra mer klimatsmarta val. Klimato vann Nyföretagarcentrum Öresunds hållbarhetspris som Sysav sponsrar.

Klimato är en digital tjänst som hjälper restauranger att minska sin miljöpåverkan. Restaurangerna tecknar ett abonnemang och får tillgång till webbapplikationen där de kan skapa recept och se miljöpåverkan, skapa klimatmärkta menyer och generera hållbarhetsrapporter månadsvis. Med klimatvärden på menyn blir det enklare för konsumenterna att göra klimatsmarta val. Klimato vann Nyföretagarcentrum Öresunds pris inom hållbart företagande 2020 som Sysav sponsrar. 

Hej Anton! Hur känns det att vinna priset?

−Det känns jättekul, det var många andra bra bolag med bland de nominerade, så det är kul att vi blev valda, säger Anton Unger, vd och medgrundare, Klimato. 

Hur kom idén till Klimato?

−Vi var fyra barndomskompisar från Lund som ville starta något tillsammans. Vi var alla intresserade av entreprenörskap och hållbarhet. Vi hittade information om hur stor del av de totala utsläppen som livsmedelsindustrin står för i världen, vilket är 25 procent. Vi tyckte att medvetenheten kring detta var relativt låg. Man pratar ofta om påverkan från transport och energi, men inte lika mycket om livsmedel. Så vi ville sprida den informationen.

Vad har ni haft för hjälp av Nyföretagarcentrum?

−I tidigt skede träffade jag ett par coacher från Nyföretagarcentrum Öresund som hjälpte oss att bolla idéer och tipsa oss om hur vi kom igång med företaget. Efter det började vi träffa restauranger och potentiella kunder för att sälja in konceptet med klimatberäkningar. Vi såg att intresset fanns och började utveckla vår tjänst som vi har idag.

Ser era kunder någon effekt av de klimatmärkta menyerna - gör besökarna mer klimatsmarta val?

−Ja, under förra året minskade våra kunder i genomsnitt sina utsläpp med tio procent. Minskningen beror dels på att gästerna väljer klimatsmart mat i större utsträckning, dels på att personalen tar hänsyn när de planerar menyn och klimatanpassar den.

Vad har ni för framtidsplaner för Klimato?

−Vi tror att det kommer att bli standard i branschen att visa klimatpåverkan från livsmedel inom både retail och i restaurangbranschen. Vi tror också att medvetenheten kring livsmedels klimatpåverkan ökar i takt med att restauranger använder tjänster som vår som ökar medvetenheten. I dagsläget finns vi i Sverige och Norge, men förra året gjorde vi ett första pilotprojekt med University College of London. 2021 hoppas vi etablera oss mer i England, vi har en del intresserade kunder och har börjat anpassa produkten för den marknaden.

Relaterade nyheter Pil ned

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke