Gå till innehållet

apr 17, 2020 10:38

Nyhet

Information kopplat till coronaviruset

Nyhetsbild: Information kopplat till coronaviruset Återvinningscentralerna håller öppet, men vi ber dig att hålla avstånd till andra besökare och medarbetare inne på återvinningscentralen.

Återvinningscentralerna håller öppet, men vi ber dig att hålla avstånd till andra besökare och medarbetare inne på återvinningscentralen.

Uppdaterad 2021-03-29

Sysav är en viktig samhällsfunktion genom att vi tar emot avfall från samhället men också genom att vi producerar både värme och el. Därför är det viktigt att Sysav bedriver verksamhet som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

Sysav följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt gör förebyggande och förberedande åtgärder. Vi har exempelvis infört begränsningar för tjänsteresor och besök, samt distansarbete för de medarbetare som har möjlighet. 

Hur tänker Sysav kring coronaviruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan man besöka återvinningscentralen och Sysavs avfallsanläggningar?

Ja, våra återvinningscentraler och avfallsanläggningar har öppet som vanligt. Då vi vill minska risken för spridning av coronavirus, har vi infört tillfälliga begränsningar i antalet besökare som får vistats samtidigt på återvinningscentralen. Detta kan medföra ökade köer, något vi hoppas på förståelse för. Du är som vanligt välkommen att ta hjälp av vår personal och ställa frågor, men det är viktigt att vi alla försöker hålla avstånd. Vi ber dig också att följa Folkhälsomyndighetens råd och besök oss inte om du är sjuk – för din och vår skull. Stort tack på förhand!
Skydda dig själv och andra från smittspridning - Folkhälsomyndigheten

Insamling av textil, prylar och möbler

På grund av förändrade förutsättningar till följd av Coronaviruset har en del återbruksaktörer tidigare minskat sin insamling på återvinningscentralerna. De flesta har öppnat igen, men ta gärna en extra koll på länken nedan.
Besök sidan för din återvinningscentral och se om det finns förändring i insamling

Hämtas soporna i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun?

Vi hämtar soporna som vanligt i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun. Vi har en beredskap om läget förändras.

Kör Farligt avfall-bilen?

Farligt Avfall-bilens turer är inställda sedan våren 2020 på grund av coronaviruset. Privatpersoner är välkomna att lämna farligt avfall på våra återvinningscentraler. Viss småelektronik går bra att lämna till våra Samlare som finns i butiker runt om i Sysavregionen. 

Information till dig som besöker Sysav i arbetet: 

Detta gäller besökare och entreprenörer (till bokade möten eller underhållsarbeten på våra anläggningar): 

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att du inte får vara sjuk eller förkyld när du besöker oss. Du måste ha varit symtomfri i minst två dagar. 
  • Kontrollera vilka specifika arbetsplatsregler som gäller för den arbetsplats du ska besöka.

Skydda dig själv och andra från smittspridning - Folkhälsomyndigheten

Har ni kundmöten som vanligt?

Ja, vi genomför möten med våra kunder, men vi undviker fysiska möten och tjänsteresor om de inte är absolut nödvändiga. 

Hur förebygger ni smittspridning bland medarbetarna?

Vi uppmanar kontinuerligt våra medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att hålla möten digitalt så långt det går. De medarbetare som har möjlighet uppmanas att arbeta på distans. Detta både för att inte bidra till den allmänna smittspridningen i samhället, och för att skydda vår operativa personal. 

Kontaktpersoner

Ämnen