Gå till innehållet

aug 13, 2018 10:49

Nyhet

Från avfallsupplag till byggtomt på två månader

Nyhetsbild: Från avfallsupplag till byggtomt på två månader Sorteringsmaskinen sorterar ut avfall från högarna.

Sorteringsmaskinen sorterar ut avfall från högarna.

Konkursen för en tidigare kunds verksamhet blev startskottet till uppdraget från Jernhusen. På bara två månader förvandlade Sysav det gamla avfallsupplaget inför framtida fastighetsutveckling i området.

Det var i september 2016 som Jernhusen kontaktade Sysav om en tömning av en tomt. Södra Bulltoftavägen 51 i Malmö hade tidigare varit avfallsupplag för en verksamhet som hanterade avfallsfraktioner. Men efter att bolaget gått i konkurs återstod endast avfallshögarna – samma högar som Sysav hösten 2016 uppskattar, förtecknar och kostnadsberäknar för borttagning, behandling och bearbetning.

Pressad tidsplan med utmärkt logistik
Ett år går, och i september 2017 återkommer Jernhusen för en andra besiktning av avfallshögarna. Den uppdaterade lägesbilden blir till ett möte om totalentreprenad. Tidsplanen är utmanande: 4 december 2017 till februari 2018. Försäljningschefen Margaretha Franzon berättar:

– Vi fick ta beslut under tiden, stanna upp, och ta många noggranna analyser. Det var en ständig kommunikation mellan mig och driftansvarig, Magnus Nilsson (ÅV). Fokus var att leverera – finns bilar, kör de effektivt, var ska de köra in och hur hanterar vi respektive avfallshög på bästa sätt? Logistiken var viktig.

Sorteringsmaskinen - på plats - sorterar ut avfallet i högarna, hjullastare lastar avfallet och lastbilar körs till anläggningen på Spillepeng för att vägas in.

– Det var brännbart blandat med gips och isolering, inert material, metall och lite farligt avfall. Miljövinsten var att det brännbara gick till förbränning, gipset återvanns och metallen till vår partner, säger Magnus Nilsson, driftschef för Återvinningsanläggningar.

Lång erfarenhet en trygghet
Att projektet fungerat så bra har projektledaren inte bara personalen att tacka – även kunden – och det faktum att uppdraget låg helt i linje med Sysavs expertis.

– Sysav är ett företag som kan genomföra liknande entreprenader själv - inte enbart vara mottagare av avfall som andra entreprenörer hanterar, säger Magnus Nilsson, projektledare på Jernhusen, och konstaterar att det är möjligt att sortera avfall i den här omfattningen på plats.

– Det fungerade väldigt bra med Jernhusen. Det fanns en förståelse för utmaningen, för det är lika många moment på två månader som under ett längre uppdrag. Och mitt team har varit engagerade människor med stor kompetens som vill ha fler liknande uppdrag! Det här är ett uppdrag med avfall och effektiv återvinning, och det är det vi kan, säger Margaretha Franzon.

– Det har varit tryggt för oss som beställare att ha en kompetent entreprenör att jobba med, som hittat lösningar för att genomföra entreprenaden på ett bra sätt - även då vi inte kunde fastställa omfattning i förväg, avslutar Magnus Nilsson på Jernhusen.

Nu väntar först en återställning av området för de närliggande hyresgästerna, och därefter fortsätter Jernhusens utveckling av området Ellstorp/Kirseberg.

5 snabba fakta om uppdraget

  • Totalt levererades 3 326 ton (3 325 973 kg) avfall till Sysavs anläggningar.
  • Totalt levererades 1 840 ton (1 840 380 kg) avfall till Ågab (Sysavs intressebolag).
  • Total mängd avfall som hanterades var 5198 ton fördelade på 20 olika avfallstyper.
  • Totalt genomfördes över 280 st. vägningar och cirka 260 st. transporter.
  • Projektet startade 4 september 2017 och avslutades 31 januari 2018. 

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Taggar

resultat