Gå till innehållet

jul 04, 2018 10:09

Nyhet

Fossilfri energiåtervinning en utmaning för hela samhället

Nyhetsbild: Fossilfri energiåtervinning en utmaning för hela samhället Sysav satte frågan om återvunnen energi på agendan i Almedalen.

Sysav satte frågan om återvunnen energi på agendan i Almedalen.

Sysav satte frågan om återvunnen energi på agendan i Almedalen. Inför en intresserad publik anordnades ett seminarium, med representanter från bland annat Naturvårdsverket, KTH och Öresundskraft, för att diskutera framtidens energi.

Grön energi är ofta förknippat med fossilfritt, men hur går det ihop med att plast som inte går att återvinna på annat sätt återanvänds som energi? Vilken roll ska energiåtervinningen spela i en cirkulär ekonomi och hur ska vi bedöma vad som är hållbart? Det var några av frågorna som avhandlades under seminariet ”Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Diskussion om klimatsmart energi”.

Moderatorn Catarina Rolfsdotter startade diskussionen i Öresundshuset där alla var överens om att det är svårt för de företag som tar hand om och återvinner avfall att bli fossilfria när samhället i övrigt är fullt av plast.

– Vi har en verklighet nu där vi har en stor mängd fossilt avfall och när man då pratar om fossilfritt måste vi jobba uppströms för att inte ha fossilbaserade ämnen i vårt samhälle, sa Ingela Hitula, enhetschef Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket.

Hon fick medhåll från Anders Östlund, VD på Öresundskraft.

– Plast måste bort ur alla typer av system, även uppvärmningen. Där måste vi hitta lösningar och då måste vi ersätta den fossila plasten. Ur fjärrvärmens perspektiv skulle man kunna göra det fruktansvärt enkelt för sig och säga att vi inte tar emot den, men det är ingen lösning för vad gör du då med den fossila plasten, frågade han.

– Vi vill ju inte ta emot plast som kan användas till något bättre utan vill skapa ett samhälle där vi bara tar hand om det som inte går att göra något bättre av, sa Peter Engström, VD på Sysav.

Att ta hand om den plasten som redan cirkulerar i samhället kommer även i framtiden vara ett problem, något som Mikael Karlsson, miljöforskare på KTH, betonade.

– Det är ju lätt att säga till politikerna: ”Hur kan ni säga att vi inte ska ha några utsläpp 2045 när ni tillåter insläpp av plaster?” Det är klart att det pyser ut i andra änden. Det är en målkonflikt absolut, men lösningen kan inte vara att säga att vi inte ska klara målen utan lösningen är ju att ta bort den fossila plasten och det måste göras en tid innan 2045 för att nå målet.

Peter Engström ville även lyfta vikten av samarbete med andra aktörer i branschen.

– Det handlar mycket om samarbete och dialog för att göra det lättare för varandra att göra det bästa av situationen. Vi samarbetar tillexempel med Högskolan i Malmö och bjuder in studenter i produktdesign för att få nästa generation produktdesigners att tänka mycket längre.

En annan fråga som lyftes upp var att vi i Sverige är ganska duktiga på att ta hand om avfall. Vi är bäst i Europa när det kommer till förbränning och både Öresundskraft och Sysav har projekt där de hjälper andra länder utveckla sin energiåtervinning eller tar hand om avfall från andra länder.

– Klimatet känner inga gränser och miljöansvaret känner inga gränser. Om vi är jättebra på att sortera ut material och göra det bästa möjliga av det kan vi också ta emot utländskt material som det inte går att göra något med, sa Peter Engström.

Se hela seminariet här.

Medverkande:

Catarina Rolfsdotter, moderator

Åse Togerö, grön utvecklingschef, Skanska

Ingela Hitula, enhetschef Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket

Mikael Karlsson, miljöforskare, KTH

Anders Östlund, VD, Öresundskraft

Peter Engström, VD, Sysav