Gå till innehållet

maj 27, 2021 15:00

Nyhet

Förändringar i avfallstaxan Svedala kommun

Nyhetsbild: Förändringar i avfallstaxan Svedala kommun Från den 1 juli kommer en ny avfallstaxa att gälla i Svedala kommun.

Från den 1 juli kommer en ny avfallstaxa att gälla i Svedala kommun.

Förändringar i avfallstaxan för renhållning

Från den 1 juli kommer en ny avfallstaxa att gälla i Svedala kommun. Alla betalar en avgift för sin avfallshantering.

 • För dig med det vanligaste abonnemanget - två kärl med fyra fack - kommer det från och med 1 juli att kosta 2 500 kr per år (inklusive grundavgift). Det innebär en höjning med totalt 205 kr per år.
  Tidigare har kostnaden varit 2 295 kr per år (inklusive grundavgiften)
 • För dig med ett kärl och två fack kommer det från och med 1 juli att kosta 2 700 kr per år (inklusive grundavgift). Tidigare låg kostnaden på 2 295 kr (inklusive grundavgift).

Höjningen beror på att sorteringen av avfall blir generellt bättre med två kärl och fyra fack på tomten än hushåll med ett kärl med två fack. Ju mindre restavfall som kastas och desto mer avfall som sorteras minskar kostnaderna. 
Svedala kommun har som mål att minska mängderna restavfall och öka utsorteringen. För dig som vill byta kärl är det kostnadsfritt, kontakta kundservice, så får du hjälp.

För mer info om övriga ändringarna i taxan, se sysav.se 

  Gångavstånd
  För dig som har gångavstånd kommer avgiften att höjas från och med 1 juli. Kontakta kundservice om du vill säga upp tjänsten. De nya avgifterna hittar du i avfallstaxan.

  Trädgårdsavfall
  Kostnaden för trädgårdsavfall kommer att ändras beroende på kärlstorlek. De nya avgifterna hittar du i avfallstaxan.

  Se avfallstaxan i sin helhet på sysav.se/sophamtning

  Vad får jag för min avgift?
  Bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering. Du får dina sopor hämtade och kan vara säker på att de tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

  I din avgift ingår också kostnaden för kärlet/kärlen och kostnaderna för att behandla avfallet. En del avfall materialåtervinns, farligt avfall destrueras och restavfallet går till förbränning.

  Vad är gångavstånd?
  Står kärlen mer än 5 meter från tomtgränsen och du inte själv vill eller kan dra fram dem, finns det möjlighet att ha en tilläggstjänst för gångavstånd. Detta är en tjänst som heter gångavstånd. Tänk på att kärlen ska stå på en plan yta utan förhöjning.

  Trädgårdskärlet ska alltid stå vid tomtgränsen på tömningsdagen. 

  Om jag vill ändra mitt abonnemang – hur gör jag då?
  Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 040-635 18 00 eller via e-post kundservice@sysav.se.

  Ändringar i avfallstaxan

  Typ av hushåll

  Grundavgift
  Nuvarande kostnad

  Grundavgift
  Kostnad efter 1 juli 2021

  En- och tvåfamiljshus

  670 kr/år

  810 kr/år

  Flerfamiljshus

  469 kr/år

  570 kr/år

  Verksamheter

  469 kr/år

  670 kr/år