Gå till innehållet

apr 23, 2021 14:10

Nyhet

Förändringar i avfallstaxan för renhållning

Nyhetsbild: Förändringar i avfallstaxan för renhållning Från den 1 maj kommer en ny avfallstaxa att gälla i Kävlinge kommun.

Från den 1 maj kommer en ny avfallstaxa att gälla i Kävlinge kommun.

Från den 1 maj kommer en ny avfallstaxa att gälla i Kävlinge kommun. Alla betalar en avgift för sin avfallshantering.

Grundavgiften höjs
Grundavgiften kommer att höjas för alla. För dig med det vanligaste abonnemanget - restavfallkärl som rymmer 190 liter och matavfall som rymmer 140 liter - kommer det att innebära en höjning med totalt 63 kr per år. Tidigare har kostnaden varit 2 212 kr per år totalt (inklusive grundavgiften) från och med 1 maj kommer abonnemanget att kosta 2 275 kr totalt (inklusive grundavgiften). För mer info om ändringarna se tabellen nedan eller på sysav.se

Gångavstånd
För dig som har gångavstånd kommer avgiften att höjas från och med 1 maj. Kontakta kundservice om du vill säga upp tjänsten. De nya avgifterna hittar du i avfallstaxan.

Trädgårdsavfall
Den nya avfallstaxan medför en ny utökad tömningsperiod för trädgårdsavfallet. Tömningsperioden kommer från 2021 att vara vecka 11–50.

Se avfallstaxan i sin helhet på sysav.se/sophamtning

Vad får jag för min avgift?
Bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering. Du får dina sopor hämtade och kan vara säker på att de tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

I din avgift ingår också kostnaden för kärlet/kärlen och kostnaderna för att behandla avfallet. En del avfall materialåtervinns, farligt avfall destrueras och restavfallet går till förbränning.

Om jag vill ändra mitt abonnemang – hur gör jag då?
Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 040-635 18 00 eller via e-post kundservice@sysav.se.

Ändringar i avfallstaxan

Typ av hushåll Grundavgift
Nuvarande kostnad
Grundavgift
Kostnad efter 1 maj 2021
En- och tvåfamiljshus 825 kr/år 875 kr/år
Flerfamiljshus 360 kr/år 375 kr/år
Verksamheter 644 kr/år 675 kr/år