Gå till innehållet

jan 31, 2017 16:44

Nyhet

Film om sopimport

Nyhetsbild: Film om sopimport Med en två minuter lång film förklarar vi på vilket sätt det är bra för klimatet att vi tar hand om utländskt avfall.

Med en två minuter lång film förklarar vi på vilket sätt det är bra för klimatet att vi tar hand om utländskt avfall.

Är import av sopor bra för miljön? Ja – om man ser till klimatet. Sysav har tagit fram en kort film som förklarar varför.

Sysav är ett av de avfallsbolag som väljer att ta emot och energiåtervinna avfall från andra länder.  Av de totalt 530 000 ton avfall som energiåtervanns i Sysavs avfallskraftvärmeverk 2016 kom 60 000 ton från andra länder. Det är egentligen inte fråga om import, utan export av en miljötjänst.

- I Sverige har vi, inte minst här i Malmöregionen, väldigt bra förutsättningar att högeffektivt utvinna energi ur avfall. Avfall vi tar emot från andra länder hade annars lagts på soptipp och orsakat klimatutsläpp eller i bästa fall förbränts med sämre energiåtervinning, berättar Peter Engström, vd för Sysav.

I soptippar bildas gasen metan, en stark växthusgas som påverkar klimatet på hela planeten oavsett från vilket land utsläppet kommer.

- Många har uppfattningen att import av avfall per definition är något dåligt. Det är svårt att på ett enkelt sätt förklara hur det hänger ihop och faktiskt är bra ur ett klimatperspektiv. Därför har vi gjort den här filmen.