Gå till innehållet

jun 08, 2016 13:09

Nyhet

”Festen måste ta slut”

Nyhetsbild: ”Festen måste ta slut” Avfallsberget måste minska. RE:Source är ett av flera pågående innovationsprojekt som ska göra världen bättre  i framtiden

Avfallsberget måste minska. RE:Source är ett av flera pågående innovationsprojekt som ska göra världen bättre i framtiden

Sverige ska bli världsledande på att nyttiggöra och minimera avfall. Det är RE:Sources, Sveriges just nu största branschöverskridande innovationsprogram, vision för de kommande tolv åren. Staten satsar 50 miljoner kronor årligen under en tolvårsperiod, för att Sverige ska kunna ta på sig ledartröjan i arbetet mot en resurseffektivare värld.

– Festen måste ta slut som den är nu. Det är en utmaning för världen att söka vägar för att bättre ta hand om våra ändliga resurser, säger RE:Source programchef Evalena Blomqvist, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Det är regeringen som gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att tillsammans med branschen satsa på strategiska innovationsprogram inom avfallshantering och resurseffektivisering. Uppdraget gick till RE:Source, som ska driva arbetet under en tolvårig programtid, med ledorden hållbar materialförsörjning, resurseffektivt samhälle och hållbart energisystem.

Marknadsnära innovationer

Programchef Evalena Blomqvist ser stor potential för innovationsområdet, på flera plan. Att arbeta med avfallshantering och resurseffektivisering är en global utmaning där ett gränsöverskridande arbete är helt nödvändigt för framtiden. Totalt 50 miljoner kronor årligen i statligt stöd, tillsammans med lika mycket från aktörerna i branschen, ska ge den skjuts framåt som behövs. Just den breda samverkan mellan statliga myndigheter, forskning och utbildning, näringsliv och intresseorganisationer, ger innovationsagendor och kommande forskningsprojekt en stabil bas att stå på.

– De projekt som kommer att beviljas medel från RE:Source ska ha tydliga kopplingar till konkret användning, säger Evalena Blomqvist och ger ett exempel: Till exempel hur vi hittar material för att en leksak ska kunna lagas istället för att kastas när den går sönder. Varje produkt måste kunna gå flera varv innan den betraktas som avfall.

– Här är det de marknadsnära innovationerna som ger konkreta resultat. Vi måste på allvar se på hur vi använder våra resurser, från två håll; dels hur vi ser till att de produkter vi använder kan cirkulera längre i samhället innan de ses som avfall. Dels måste vi fortsätta utveckla vår hantering av det som väl blir avfall och genom effektivisering också minska den mängden.

Innovationer i startgroparna

RE:Source började sitt arbete vid årsskiftet och under våren har sex mindre, enskilda projekt påbörjats för att ge stöd åt det kommande arbetet.

Parallellt pågår det stora arbetet med att gå igenom de första projektansökningarna. När ansökningstiden gick ut i början av april, hade 65 ansökningar kommit in. Vilka som beviljas medel beslutas i juni. Evalena Blomqvist tror att kommande utlysningar i högre grad blir innovationsprojekt av större omfattning.

– Många företag vill höja sina egna ambitioner och mål, det vet vi. Då finns det möjlighet att använda RE:Source som en studsmatta för idéer och tankar, som sedan kan bli grunden för en projektansökan, säger Evalena Blomqvist.

Högintressant satsning

Vd för Sysav Utveckling, Anders Persson, är en av tolv ledamöter i det strategiska rådet, som har till uppgift att bistå programledningen med kunskap.

– Från Sysav ser vi RE:Source som ett högintressant program med sitt fokus på framtid och hållbarhet och ett uttalat branschöverskridande arbetssätt, säger Anders Persson. Jag ser stora möjligheter och hoppas vi kan ta del av mycket kunskap och utveckling. Just bredden av aktörer i RE:Source är dess styrka när vi ska arbeta för ökad återanvändning i en cirkulär ekonomi.

Läs mer om RE:Source på resource-sip.se

Det finns fler pågående innovationsplattformar som drivs genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med syfte att skapa hållbara lösningar och öka Sveriges konkurrenskraft. Läs mer om gränsöverskridande samverkan och strategiska innovationsområden på vinnova.se

Text: Camilla Westemar

Foto: Rokas Tenys