Gå till innehållet

apr 04, 2019 15:58

Nyhet

Leveranskrav för brännbart avfall

Nyhetsbild: Leveranskrav för brännbart avfall   Rulle som orsakat driftstopp.

Rulle som orsakat driftstopp.

För att avfall ska kunna behandlas på miljöriktigt och effektivt vis ställer Sysav krav på inleverans. Halmbalar, textilrullar och trästockar är exempel på avfall som måste förbehandlas innan de kan återvinnas som energi. Om leveranskraven följs undviks produktionsstopp och arbetsmiljöproblem.

Sysavs förbränningsanläggning är av rostertyp, vilket innebär att avfallet läggs på ett lutande galler och förbränns medan det glider nedåt. Alltför stora och runda föremål kan antingen ställa till problem vid inmatning, eller rulla nedför rosterbädden och matas ut oförbrända, vilket orsakar stopp. 

Att avlägsna föremål är svårt och tidskrävande. Tunga lyft, klämrisk, hantering av vassa föremål och inandning av partiklar - föremål som fastnat innebär allvarliga arbetsmiljörisker för våra medarbetare. 

Vilka föremål och material fungerar inte?

Stockar, stora metallföremål, väldigt hårt packat/kompakt material t ex rullar med tyg eller papper, halmbalar är exempel på föremål som leder till stopp. Om ni har denna typ av avfall, kontakta vår kundservice för hjälp med hantering. 

Måttangivelser och leveranskrav för brännbart avfall 

Av drifttekniska och säkerhetsmässiga skäl gäller följande begränsningar för allt brännbart avfall:

  • Enheter får inte vara större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. För större enheter, kontakta kundservice.
  • Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa. För längre enheter, kontakta kundservice.
  • Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast får vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter. För större rullar, kontakta kundservice.