Gå till innehållet

mar 13, 2023 12:23

Nyhet

Det våras för trädgårdsavfallet

Nyhetsbild: Det våras för trädgårdsavfallet Hur tungt får trädgårdskärlet vara? Var ska jag ställa kärlet på morgonen och vad får jag lägga i min trädgårdstunna? Vi svarar på de vanligaste frågorna om trädgårdsavfall.

Hur tungt får trädgårdskärlet vara? Var ska jag ställa kärlet på morgonen och vad får jag lägga i min trädgårdstunna? Vi svarar på de vanligaste frågorna om trädgårdsavfall.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om ditt trädgårdsavfall och trädgårdskärl för dig som bor i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun.

Under vilken period hämtas mitt trädgårdsavfall?

Hämtning sker under perioden mars till november (vecka 11-50), med tömning varannan vecka. Om du har hämtning ojämn vecka så kommer vi till dig vecka 11. Har du hämtning jämn vecka kommer vi vecka 12.
Hämtning sker alltid samma veckodag. Ställ ut kärlet senast 06.30. För att se när ditt kärl töms, sök i vår hämtningskalender eller eller logga in på mina sidor.

Var ska jag ställa trädgårdskärlet vid hämtning?

På tömningsdagen ska trädgårdskärlet vara placerat så här för att bli tömt:

  • på tomtgränsen från klockan 06:30
  • på hårdgjord yta
  • med handtag och hjul vända utåt gatan/mot chauffören
  • med stängt lock

Mitt trädgårdsavfall får inte plats i tunnan. Vad gör jag?

Du kan beställa extra hämtning via Mina Sidor. Du är också välkommen att lämna trädgårdsavfall på Sysavs återvinningscentraler.

Vad är trädgårdsavfall?

Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar, blommor och blad, gräsklipp och löv som är komposterbart.

OBS! Detta räknas inte som trädgårdsavfall : Avverkade träd, stubbar, upprivna häckar eller jord, aska, lera och sten.

Hur mycket får mitt trädgårdskärl väga?

Det är svårt att säga en exakt vikt för ditt kärl men en riktlinje kan vara max 50 kg. Tänk på att locket ska gå att stänga och lasta inte kärlet mer än att du kan dra det på ett enkelt sätt till tomtgränsen. Varje dag hämtar vår personal ca 300 trädgårdskärl, för deras arbetsmiljö är det viktigt att kärlet går lätt att dra och inte är överfullt.

Jag är osäker på om jag har invasiva växter i trädgården, vad gör jag?

Om du misstänker att du har invasiva växter i trädgården ska dessa bekämpas för att minska risken för spridning. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida
Har du konstaterat att du har invasiva växter så ska dessa hanteras på ett säkert sätt. Invasiva växter ska alltid lämnas förpackade och i väl tillslutna påsar i containern för brännbar rest på din återvinningscentral alternativt i facket eller kärlet för restavfall där hemma.

Invasiva främmande arter påverkar den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för enskilda och för samhället. Därför är det mycket viktigt att de hanteras på rätt sätt.

Relaterade bilder & videos