Gå till innehållet

apr 27, 2016 08:00

Nyhet

​Delad energi är dubbel energi

Nyhetsbild: ​Delad energi är dubbel energi

Malmös hamnområde är hjärtat för stadens energiproduktion och avfallshantering. Här driver Malmö stad ett samverkansprojekt med ett antal berörda företag, däribland Sysav, för att finna användning för restflöden och skapa smartare energisystem.

Delad energi är dubbel energi. Det är devisen för det projekt som Malmö stad driver med stöd av Vinnova och i samverkan med Linköpings universitet, SLU och nio företag belägna i eller med intresse av hamnområdet.

Tanken är att skapa ett smart energinät i hamnen genom industriell symbios, där dagens restflöden i högre grad utnyttjas som en resurs. Samtidigt stärker en sådan samverkan hamnområdets attraktionskraft.

– Industriell symbios ger en konkurrensfördel för de medverkande företagen. De kan få betalt för sådant som annars ses som avfall. Det ger dem starkare ekonomisk kalkyl vilket innebär en möjlighet att växa och kan också påverka om ett företag kan stanna kvar i Sverige eller inte, säger projektledaren Ellen Corke.

Kollektiv resurshantering

För Malmö stad är hamnutvecklingen en ständigt pågående process, där Delad energi är ett av flera utvecklingsprojekt. Malmö stad vill bidra till och påskynda ett kollektivt angreppssätt till resurshantering, där fokus ligger på vad man kan göra tillsammans, i stället för att var och en bara tittar på sin egen verksamhet.

– Vår drivkraft är att höja miljöprestandan i hamnen, men också att öka sysselsättningen, säger Ellen Corke.

Delad energi handlar dels om att åstadkomma synergieffekter och nya samarbeten mellan de medverkande företagen, till exempel att restflöden från en aktör kommer ett annat företag till godo, dels om att skapa förutsättningar för nya verksamheter.

Sysav insåg tidigt projektets potential.

– Vi är ett kommunalt bolag, och kan vi bidra till att det startar verksamheter som nyttjar energiflödena bättre än i dag, samtidigt som det blir nya arbetstillfällen, så är ju det kanon, säger Anders Persson, vd Sysav Utveckling AB.

Outnyttjad värme

Sysav har kartlagt restflödena från avfallskraftvärmeverkets vattenrenings­system och upptäckt signifikanta volymer som i dag är outnyttjade. Det handlar om flöden med relativt låga temperaturer, omkring 30 grader, att jämföra med fjärrvärmens 80 grader och däröver.

Ett möjligt framtida användningsområde är biologisk kylning för att förse till exempelvis växthus, fiskodlingar och algodlingar med värme, men det kräver också nya affärsmodeller.

– Om det i dag finns flöden som ingen utnyttjar har det ju heller ingen betydelse om vi levererar dem eller inte, eftersom det inte finns någon mottagare som ställer krav på dem. Men om det finns en verksamhet som är beroende av restflödena och vi får ett avbrott här på någon månad mitt i vintern, vem ska betala det? Man måste komma fram till hur sådant ska regleras, säger Anders Persson.

Om projektet Delad energi

Sysav har kartlagt restflödena från avfallskraftvärmeverkets vattenreningssystem och upptäckt signifikanta volymer som i dag är outnyttjade. Det handlar om flöden med relativt låga temperaturer, omkring 30 grader, att jämföra med fjärrvärmens 80 grader och däröver.

Ett möjligt framtida användningsområde är biologisk kylning för att förse till exempelvis växthus, fiskodlingar och algodlingar med värme, men det kräver också nya affärsmodeller.

– Om det i dag finns flöden som ingen utnyttjar har det ju heller ingen betydelse om vi levererar dem eller inte, eftersom det inte finns någon mottagare som ställer krav på dem. Men om det finns en verksamhet som är beroende av restflödena och vi får ett avbrott här på någon månad mitt i vintern, vem ska betala det? Man måste komma fram till hur sådant ska regleras, säger Anders Persson.

Text: Johan Bentzel
Foto: Andreas Offesson

Bildtext: Ellen Corke på Malmö stads miljöförvaltning leder projektet delad energi som genom industriell symbios mellan företag i Malmös hamnområde ska skapa en effektivare energiförsörjning genom att i högre grad utnyttja restflöden som resurser. Sysav är ett av de nio medverkande företagen.

Relaterade bilder & videos

Relaterade nyheter Pil ned

Kontaktpersoner

Taggar

resultat projekt