Gå till innehållet

nov 03, 2017 10:57

Nyhet

Där andra såg skräp anade de en affär

Nyhetsbild: Där andra såg skräp anade de en affär Björn Peters och Christian Stridsberg på WMS Nordics anläggning i Hög utanför Löddeköpinge. Foto: Andreas Offesson

Björn Peters och Christian Stridsberg på WMS Nordics anläggning i Hög utanför Löddeköpinge. Foto: Andreas Offesson

Där andra såg plastskräp fann Christian Stridsberg och Björn Peters på WMS Nordic AB affärsmöjligheter och en väg till ett mera hållbart samhälle.

– Grundbulten i WMS är att vi ska sortera mer och bränna mindre, säger Christian Stridsberg.

Han har jobbat inom flygbranschen och Björn Peters var tidigare miljö- och kvalitetsansvarig på ett företag inom dagligvarubranschen. De tog med sina erfarenheter av miljö, ekonomi och logistik när de startade WMS Nordic.

– Vi åkte ut till potentiella kunder och konsulterade, letade upp köpare, sålde avfallet vidare och gav företaget ersättning. För vissa företag blev avfallet en positiv post, berättar Christian Stridsberg.

Disciplin på lagret

WMS Nordics huvudkontor finns i Malmö men sorteringsanläggningen ligger på ett industriområde i Hög i Kävlinge kommun. Företaget samlar fortfarande in avfall, men mycket lämnas av kunderna här på plats. Inifrån lagerhallen hörs hur balpressen jobbar med att trycka samman ensilagefilm man just fått in.

– Vi tar in materialet på gården och sorterar upp det i rena fraktioner så att det blir intressant för företag att köpa. 

Köparna använder det sedan i sin produktion eller som råvara för granulat, förklarar Christian Stridsberg.

Det viktiga är att sortera rätt. För det är skillnad på plast och plast betonar han.

– Du sätter inte en Volvofront på en Mercedes även om det är en reservdel. Du kan inte smälta ner allt, då blir det en gröt som nästan ingen kan använda. Vi vill säga till våra kunder att de ska se till att ha disciplin på lagret. Släng till exempel inte buntband blandat med annat.

Gröna bonden

WMS Nordic är ledande inom återvinning av frigolit från fiskeindustrin, men sedan förra året har man dessutom 350 lantbruksföretag som kunder genom konceptet Gröna Bonden.

– Vi åker ut till lantbruken och hämtar deras plastavfall. Det tar tid och energi för dem att åka och lämna ensilagefilm eller storsäckar för utsäde eller gödsel på återvinningscentralen. Dessutom åker de med tomma traktorer därifrån. Vi har tre lastbilar som följer en rutt och alltid kör med last. Så det totala koldioxidavtrycket blir avsevärt mycket lägre, säger Christian Stridsberg.

Bland företagets storkunder finns en handfull kommuner och andra företag inom miljö- och återvinningsbranschen. Affärsidén är att hjälpa dem att hitta avsättning för material som tidigare gått som brännbart avfall.

Christian Stridsberg tror på en utveckling där avfallshanteringen kommer att tillmätas en allt större betydelse för företagen.

Hög kostnadspost

– För många företag är det här en hög kostnadspost. Det går kanske att jämföra med hur logistik tidigare sköttes från lagret men nu är en fråga för styrelsen. Så kommer det att  bli med ”waste management” (avfallshantering) också, säger Christian Stridsberg.

Han menar att man inte bara kan vädja till företagens miljösamvete för att få till en förändring av miljötänket.

– Vi vill förändra företaget, källan. Men då måste man se till den ekonomiska biten. Vi visar att man kan ha en miljöprofil utan att det kostar skjortan.

Text: Tobias Malmberg