På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

okt 16, 2018 10:24

Nyhet

Dags att växla upp för att minska koldioxidutsläppen

FN:s klimatpanels specialrapport, visar att det är mycket bråttom om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas. På Sysav jobbar vi med ökad materialåtervinning och fossilfria avfallstransporter.

Nu måste klimatarbetet komma igång på allvar, utvecklingen de närmaste 10–20 åren blir avgörande för att klara 1,5 gradersmålet. Ännu har inte de globala utsläppen börjat minska. I rapporten framgår det att som ett första steg måste de fossila utsläppen minska med cirka 50 procent till 2030 för att 2050 vara nere på noll. Förutom att drastiskt minska utsläppen, kommer det med största sannolikhet även behövas negativa utsläpp, det vill säga att man kan ”tar bort” koldioxid från atmosfären.

Ökad materialåtervinning

–Internationella studier visar att världens avfallshantering kan stå för så mycket som 6-8 procent av den totala mängden koldioxidutsläpp på jorden, säger Gunilla Carlsson, kommunikationschef på Sysav. De största bovarna är såklart oreglerade soptippar, vilket inte finns i Sverige, men att återvinna material är en oerhört viktig klimatfråga.

Starka bidragande faktorer för Sverige, och därmed också Sysav, är EU:s mål för en cirkulär ekonomi, den nyantagna Plaststrategin, förbättrad fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper samt obligatorisk insamling av matavfall.

–Målet är att materialåtervinningen för kommunalt avfall ska öka från dagens 43 procent till 65 procent 2035, säger Kjerstin Ekvall, senior rådgivare på Sysav.

Fossilfria avfallstransporter 2020

–Vi har även som mål att våra interna avfallstransporter ska vara 100 procent fossilfria 2020. 2017 var avfallstransporterna till 90 procent fossilfria, säger Kjerstin Ekvall.

Efterfrågan på biogas och biogödsel, två produkter som bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi och fossilfria transporter, ökar.

–Idag sorterar vi ut drygt 50 procent av matavfallet, men nästan hälften ligger kvar i restavfallet. Här ser vi också en stor förbättringspotential, säger Kjerstin Ekvall.

Plast diskuteras på årets Climathon

Den 26 oktober går Climathon av stapeln för andra gången i Lund och Sysav är en av arrangörerna. Climathon är ett 24 timmars hackathon för lösningar på klimatproblemen som pågår samtidigt i över 100 städer världen över. Climathon i Lund kommer att fokusera på att hitta lösningar för att begränsa klimatpåverkan av plast som är av fossilt ursprung.

Om Sysav

Sysav finns mitt i kretsloppet och minskar regionens negativa miljöpåverkan bland annat genom en säker hantering av kommunalt och annat avfall. Sysavs hållbarhetsarbete sker på bred front dels för att informera om hållbar konsumtion och produktion, uppfylla miljö-, energi- och klimatmålen men också för att skapa ett cirkulärt samhälle där avfallsströmmar blir nya resurser som ersätter uttag av jungfruliga råvaror. Resurser som idag återvinns är bland annat metaller, kompost och plantjord, biogas och biogödsel, el och värme. 

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Kjerstin Ekvall

Senior rådgivare