Gå till innehållet

jul 06, 2021 15:31

Nyhet

Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger felaktig bild

Nyhetsbild: Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger felaktig bild

Återvinningsindustrierna antyder i ett pressmeddelande att kommunerna är ansvariga för om insamlingen av förpackningar ökar eller minskar, det är gravt missvisande. 

I Sverige har vi producentansvar för förpackningar och tidningar. Det betyder att producenterna ansvararar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper. I sitt pressmeddelande den 5 juli, som plockats upp av olika medier, antyder Återvinningsindustrierna att kommunerna är ansvariga för om insamlingen av förpackningar ökar eller minskar. Det är gravt missvisande. Kommunerna ansvarar inte för insamlingen av förpackningar och tidningar, utan det beror på hur väl medborgarna sorterar sina sopor. Låga utsorteringsvärden beror nästan alltid på låg servicenivå eller avsaknad av fastighetsnära insamling för medborgarna.

Förenklad bild

Återvinningsindustrierna ger dessutom en förenklad bild genom att utgå enbart från insamlade volymer utan att titta närmare på bakomliggande faktorer. För det första finns det fler producentansvarsorganisationer än den vars statistik Återvinningsindustrierna hänvisar till, dvs statistiken är bristfällig. För det andra är det inte säkert att en minskad insamling är negativ – det kan bero på minskad konsumtion. Att t ex insamlingen av tidningar går ner är inte konstigt, eftersom allt fler läser tidningen digitalt. För det tredje är utsorteringen av förpackningar till stor del beroende av vilket insamlingssystem kommunerna har. Statistiken visar att utsorteringen blir betydligt bättre med ett bostadsnära system. Det finns därför kommuner som själva valt att samla in förpackningar tillsammans med det avfall som är kommunens ansvar (mat- och restavfall) för att göra det lättare för medborgarna att sortera sina sopor – det ska vara lätt att göra rätt.

Inte väl fungerande infrastruktur

Dagens system med insamling via återvinningsstationer, kompletterad med viss fastighetsnära insamling där kommunen och fastighetsägarna får stå för notan trots att hela förpackningsinsamlingen ska bekostas av den som sätter produkten på marknaden (vilket producentansvaret innebär) är inte en ”väl fungerande infrastruktur” som Återvinningsindustrierna hävdar. Generellt kan vi se att det finns en hel del förpackningar i soppåsen, över 30 procent av soppåsen består av förpackningar. Regeringen har därför beslutat om att införa bostadsnära insamling för alla förpackningar från 2023.

Utöver beslutet om bostadsnära insamling kommer också målen för återvinning av bl.a. förpackningar att höjas de närmaste åren, i Sverige liksom i övriga EU. Då behöver vi tillsammans hitta nya lösningar som ger resultat i form av bättre sortering och materialåtervinning.

Läs mer hos Avfall Sverige.

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations