Gå till innehållet

okt 02, 2018 09:32

Nyhet

Årets Climathon: var med och lös plastens klimatpåverkan!

Nyhetsbild: Årets Climathon: var med och lös plastens klimatpåverkan!

Den 26 oktober går Climathon av stapeln för andra gången! Climathon är ett 24 timmars hackaton för lösningar på klimatproblem som pågår samtidigt i över 100 städer världen över den 26-27 oktober. Climathon i Lund ska svara på frågan hur vi kan minska plastens klimatpåverkan.

Är du student, entreprenör, teknisk expert eller miljöengagerad medborgare? Var med!

Vi står inför ett antal gemensamma allvarliga klimatutmaningar och vi måste samarbeta över traditionella gränser för att hitta nya innovativa lösningar. Climathon i Lund kommer att fokusera på att hitta lösningar för att begränsa klimatpåverkan av plast. För att nå uppsatta mål behöver vi nya idéer och affärslösningar inom ett antal områden. Här är några exempel:

  • Sätt att minska användningen av plastmaterial
  • Sätt att uppmuntra en hållbarare användning av plastmaterial
  • Digitala lösningar för att spåra plastmaterial genom hela värdekedjan
  • Design av cirkulära materialflöden för plastmaterial
  • Nya hållbara produktdesigner som kan förändra vår uppfattning / beteende på plast.
  • Lösningar om hur man återanvändar plastartiklar
  • Sätt att göra det möjligt för hushåll och företag att bättre sortera plastavfall
  • Bättre lösningar för att sortera uppsamlat plastavfall
  • Återvinning av all plast från förpackning till byggavfall, fordonsdelar, elektronik, textilier och andra konsumentvaror
  • Affärslösningar som ökar efterfrågan på återanvänd plast Hur kan jag bidra?

Vi bjuder in deltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Det som verkligen behövs är ditt stora intresse, vilja att tänka på nya sätt och önskan att samarbeta med andra under 24 timmar för att komma fram till en lösning som kommer att presenteras för en jury. Du kan vara student, entreprenör, teknisk expert eller helt enkelt medborgare med stort intresse för frågor om plast, miljö och klimat.

Vad händer med idéerna?

Climathon avslutas med att de olika lagen presenterar sina lösningar för en jury som ger feedback och slutligen väljer en vinnande lösning. Målet är att flera av idéerna ska förverkligas; av de organisationer som driver Climathon i Lund eller någon annanstans. Juryn består av personer med ledande befattningar i de organisationer de representerar.

Plats

Ideon Alfa Agora, Scheelevägen 15, Lund

Datum och tid

26 oktober 11.00 till 27 oktober 11.00

Anmälan 

https://climathon.climate-kic.org/en/lund

Arrangörer

Climathon är samordnad av Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, EIT Klimat-KIC, Sysav och Lunds universitet. Andra partners till Climathon i Lund är Ideon Innovation, Venture Lab och Neue Effizienz