Gå till innehållet

maj 27, 2019 09:33

Nyhet

Ändrad sophämtning och öppettider på återvinningscentralerna under Kristi Himmelsfärd, Nationaldagen och Midsommarafton

Nyhetsbild: Ändrad sophämtning och öppettider på återvinningscentralerna under Kristi Himmelsfärd, Nationaldagen och Midsommarafton Ändrad sophämtning för dig som bor i Kävlinge kommun under helgdagar i maj och juni.

Ändrad sophämtning för dig som bor i Kävlinge kommun under helgdagar i maj och juni.

Ändrad sophämtning och öppettider på återvinningscentralerna under Kristi Himmelsfärds dag, Sveriges Nationaldag och Midsommarafton. Under dessa helgdagar kan sophämtningen och öppettider på återvinningscentralerna avvika.

Sophämtning

KÄVLINGE KOMMUN
Tänk på att ställa ut kärlen för rest- och matavfall en (1) dag innan ordinarie hämtningsdag och låt kärlen stå framme tills de är tömda.

Gäller de som har ordinarie tömningsdag tisdag till och med fredag i veckorna 22, 23 och 25
(Kristi himmelsfärds dag, Nationaldagen och Midsommarafton).

OBS Trädgårdsavfall kommer att tömmas enligt tömningsschema, utom för de som har ordinarie tömning vecka 25 (midsommarveckan). Om du har tömning av trädgårdsavfall vecka 25 ställ ut kärlet en dag innan ordinarie tömning och låt det stå framme tills det är tömt.

LOMMA OCH SVEDALA KOMMUN

Inga förändringar i hämtningen av avfall sker under Kristi Himmelsfärds dag, Nationaldagen och Midsommarafton.

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA

Även återvinningscentralerna öppettider kan påverkas under Kristi Himmelsfärds dag, Pingsthelgen, Sveriges Nationaldag och Midsommar

De ändrade öppettiderna ser ut som följande.

 • Kristi Himmelfärdsdag 30 maj – kl. 9-15
  (Måsalycke återvinningscentral kl. 9-13 och Hedeskoga återvinningscentral kl. 9-15)
 • Sveriges Nationaldag 6 juni – 9 -15
  (Måsalycke återvinningscentral kl. 9-13 och Hedeskoga återvinningscentral kl. 9-15)
 • Pingstafton kl. 9-15
  (Måsalycke återvinningscentral kl. 9-13 och Hedeskoga återvinningscentral kl. 9-15)
 • Pingstdagen kl. 9-15
  (Måsalycke återvinningscentral stängt och Hedeskoga återvinningscentral kl. 9-15)
 • Midsommarafton 21 juni- stängt
 • Midsommardagen 22 juni - stängt

Kundservice

 • Kristi Himmelsfärd 30 maj – stängt
 • Fredagen den 31 maj – öppet som vanligt kl. 8-16:30
 • Sveriges Nationaldag – stängt
 • Fredagen den 7 juni – öppet som vanligt kl. 8-16:30
 • Midsommarafton 21 juni – stängt

Du kan alltid skicka ett mail eller gå in på min sophämtning för att göra ärenden.