Gå till innehållet

jul 14, 2016 12:47

Nyhet

50 000 kr i stipendier för studier om matsvinn, lakvatten och metangas

Nyhetsbild: 50 000 kr i stipendier för studier om matsvinn, lakvatten och metangas Livsmedelsbranschen står för en betydande del av matsvinnet och därmed landets klimatpåverkan och Sara Petterssons studie visar att det finns potential för matbanker och liknande initiativ att i större utsträckning minska svinnet.

Livsmedelsbranschen står för en betydande del av matsvinnet och därmed landets klimatpåverkan och Sara Petterssons studie visar att det finns potential för matbanker och liknande initiativ att i större utsträckning minska svinnet.

Varje år delar Sysav ut stipendier på upp till 50 000 kronor för uppsatser inom området återvinning och avfallshantering. På Sysavdagen den 22 april belönades tre studenter och deras uppsatser med blommor, diplom och stipendier.

Sysavstipendiet syftar till att stimulera ökad kunskap inom avfallshantering och återvinning. Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Sysav Utveckling AB, Sysavs helägda dotterbolag för forskning och utveckling.

Modulbaserad lakvattenbehandling

Författare: Johan Sandström, Miljövetarprogrammet vid Lunds universitet.

I sitt arbete har Johan Sandström teoretiskt testat hur väl ett småskaligt reningsverk uppbyggt av containrar, kan rena lakvatten från landets deponier. Resultaten från studien visar att systemet teoretiskt kan fungera och på så sätt kan skydda människor och miljö från förorenat lakvatten.

Deponigas – Mätmetoder för utsläpp och passiva gashanteringssystem

Författare: Ida Arvidsson, Miljö- och energisystem vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola.

När avfall på deponier bryts ner bildas en gasblandning som innehåller främst koldioxid och metan. Metanet är en stark växthusgas och bidrar till klimatförändringar och syftet med studien var att studera hur metangas släpps ut och hur dessa utsläpp kan mätas och minskas.

Minskat matsvinn genom välgörenhet – En studie om matbanker och liknande verksamheter

Författare: Sara Pettersson, Miljö- och energisystem vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola.

I uppsatsen har Sara Pettersson studerat hur mycket mat som skänks av livsmedelsbranschen till matbanker och andra organisationer, för att komma behövande till nytta istället för att kastas. Livsmedelsbranschen står för en betydande del av matsvinnet och därmed landets klimatpåverkan och studien visar att det finns potential för matbanker och liknande initiativ att i större utsträckning minska svinnet.

Kontaktpersoner