På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

jun 28, 2018 08:00

Blogginlägg

Sysav ser positivt på regeringens förordningsändring kring producentansvaret

Erfarenheterna visar att fler människor sorterar ut mer och bättre till återvinning när tillgängligheten ökar. Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är bra för det hållbara samhället.

Regeringens meddelade igår att de kommer att göra en förändring av förordningen från årsskiftet som innebär också att producentansvaret ska gälla fullt ut, d v s att producenterna ska ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Vidare ska producenterna erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Kommunerna ska i sin tur erbjuda en separat insamling av matavfall från hushållen.

- Sysav ställer sig väldigt positiva till förändringen. I praktiken så innebär detta att det blir enklare för konsumenten att göra rätt redan i affären och i källsorteringen. När avfallet väl når behandlingsledet så kommer både mängden och kvaliteten på återvunna material att bli högre, säger Peter Engström, vd på Sysav. Alla – och inte minst miljön - blir vinnare.

Positivt är också att alla kommunerna ska erbjuda hushållen separat insamling av matavfall. Det innebär att mer matavfall i framtiden kommer att bli till biogas och biogödsel. Vi sluter kretsloppet mellan inte bara ”jord till bord” – utan även från ”bord till jord”. Idag har 223 kommuner separat insamling av matavfall i Sverige. 

I korthet går regeringens beslut ut på att

  • förtydliga att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen ska ske bostads eller kvartersnära. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.
  • kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021. Regeringen har även beslutat att förlänga etappmålet om 50 procents separat återvinning av matavfall från 2018 till 2020.

Läs regeringens pressmeddelande här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/mer-tillganglig-kallsortering-nara-hemmet/

Läs Avfall Sveriges pressmeddelande här: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/avfall-sverige-valkomnar-regeringens-forordningsandring-kring-producentansvaret/