Gå till innehållet

jul 01, 2022 08:30

Blogginlägg

Straffa inte ut den ansvarsfulla avfallshanteringen

Nyhetsbild: Straffa inte ut den ansvarsfulla avfallshanteringen

Avfallshantering är en lukrativ bransch för organiserad brottslighet och hittills har det även varit ett relativt ostört brottsområde. Det finns pengar att tjäna, riskerna är små, men miljökonsekvenserna stora.

I Sydsvenskan kan du läsa: "Högar med dumpat avfall förfular det skånska landskapet på flera håll. Tandlösa miljölagar gör att ansvariga kommer undan.”

Osorterade sopberg inte bara skämmer, de är också farliga. Sydsvenskan skriver om vad som hände när en sådan soptomt i Sjöbo kommun började brinna:

"I flera dagar drog giftig brandrök in över Sjöbo, branden pågick i en månad. Risken för att förorenat lakvatten skulle läcka ut i ån som leder till Vombsjön gjorde att brandmännen inte fick dränka platsen med vatten för att snabbt släcka lågorna och glöden."

Kamp mot organiserad brottslighet

Endast 1-2 procent av avfallet som kommer in till Sysav deponeras. Det görs under ordnade former, där avfallet karakteriseras och registreras och där lakvatten och deponigaser omhändertas. Farligt avfall omhändertas och behandlas. Övrigt avfall materialåtervinns och blir till nya material, energiåtervinns och genererar därmed värme och el och där rökgaserna renas, eller återbrukas.

Regeringen har nu beslutat om nya åtgärder mot miljöbrott som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det ska bli möjligt att kräva ekonomisk säkerhet för vissa miljöfarliga verksamheter som till exempel deponier. En utredning ska också se över miljöstraffrätten för att se hur straffen kan skärpas.

Hård beskattning får konsekvenser

Sysav välkomnar krafttag mot miljöbrott. Men vi ser samtidigt hur avfallshanteringen belastas med ett stort skattetryck. Förbränningsskatten som infördes för andra gången på avfallsförbränning den 1 april 2020 har ökat kostnaderna för den kontrollerade avfallsförbränningen, men visat sig vara verkningslös. Sverige har också, som endast ett av tre europeiska länder, valt att inkludera energiåtervinningsanläggningar i utsläppsrättshandeln, trots att detta inte förordas av EU-kommissionen. Givetvis borde samma regler gälla för alla. Risken är annars att avfall kommer att behandlas i mindre miljövänliga anläggningar för att priset är lägre. Sverige har bland världens lägsta andel avfall som läggs på deponi och vi har effektiva anläggningar för energiåtervinning där el och värme tas till vara med hög energieffektivitet, tack vare vårt utbyggda fjärrvärmenät.

Kostnaderna ökar

Vi behöver, och arbetar aktivt med att, minska utsläppen av koldioxid från avfallsförbränningen. Men vi måste agera på en enhetlig marknad med samma förutsättningar. Vi kan inte ha olika regler inom EU, eller låta miljöbrott pågå utan riktiga konsekvenser. Med ett högre skattetryck, blir kostnaderna för att behandla avfall på ett ansvarsfullt sätt, naturligtvis i förlängningen högre. Risken är att företagen vänder sig till billigare, mindre miljövänliga alternativ. Genom att öka kostnaderna, och den administrativa bördan, för den kontrollerade, miljömässiga avfallshanteringen, bjuder vi in de kriminella till bordet samtidigt som vi gör det dyrt och arbetsamt att vara seriös. Och det är miljön som får betala det högsta priset.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Taggar

Sysav tycker