Gå till innehållet

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

jun 20, 2019 13:01

Blogginlägg

Materialåtervinningens utmaningar

Nyhetsbild: Materialåtervinningens utmaningar Träfraktion på Sysavs anläggning i Malmö. Obehandlat trä blir nya spånskivor i möbler.

Träfraktion på Sysavs anläggning i Malmö. Obehandlat trä blir nya spånskivor i möbler.

Det finns mycket att vinna med ökad återvinning. Resurser som återvinns från avfall ger minskad miljöpåverkan från andra sektorer. Denna effekt kan öka ytterligare genom att öka återvinningen. EU har röstat ja till en avfallslagstiftning som styr mot cirkulär ekonomi, och satt ambitiösa mål för olika typer av material. Det finns dock utmaningar i omställningen till att hantera återvunna material som ersättning till jungfruliga resurser.

Svensk avfallsmarknad och avfallshantering har de senaste decennierna genomgått en betydande strukturförändring med introduktion av nya fiskala och legala styrmedel, avreglering av ansvarsåtaganden, införande av producentansvar samt inte minst implementeringen av EU:s ramdirektiv för avfall från 2008.

I april 2018 röstade Europaparlamentet ja till en ny avfallslagstiftning vilket också innebär en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa. 

Men det finns flera utmaningar i en omställning till att hantera återvunna material som ersättning till jungfruliga resurser:

 • Prioriterade material
  De flesta material går att återvinna, men mängder och beständighet blir naturligt en första prioriteringsgrund. Värdeförlusterna uppstår bland annat när kvaliteten på materialet försämras; värdebeständiga material har mycket större chans att bli ett realistiskt alternativ till ny materialproduktion.
 • Efterfrågan 
  En förutsättning för att återvinning av material ska bidra till minskad miljöpåverkan och ökad resurseffektivitet är att de ersätter nytillverkade material. Detta förutsätter i sin tur en efterfrågan. De krav som ställs på återvunnet material måste vara uppfyllda för att utbud och efterfråga ska matchas och för att en marknad ska uppstå.
 • Kvalitet
  Många tillverkningsföretag kräver rena materialströmmar för att materialet ska uppfylla kvalitetskriterierna. Det blir kostsamt att bevisa att återvunnet material uppfyller befintliga krav och kriterier. Förekomst av farliga och särskilt farliga ämnen är en av de faktorer som kan hämma efterfrågan.
 • Volymer
  Generellt innebär återvinning av återvunnet material att volymerna är för små och/eller varierande över tid, vilket är svårt att matcha mot procentbehov i tillverkningsindustrin.
 • Mötesplatser
  Kommunikationen mellan olika aktörer i värdekedjorna är ytterligare en förutsättning för ökad och säker materialåtervinning. Genom att förbättra informationsflödet om innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen från tillverkningen så att den är tillgänglig också för aktörerna som hanterar avfall kan de bästa återvinningslösningarna utvecklas. Innehållsinformation är extra viktigt för material och varor där tiden mellan att de sätts på marknaden och att de blir avfall är lång, eftersom både kunskapsläget och lagstiftningen, och därmed hanteringsalternativen, då kan ha förändrats.
 • Export/import
  Överuttaget av resurser är ett globalt problem. Handlingsutrymmet kring handel med återvunna material påverkas främst av EU-lagstiftning och andra internationella sammanhang. Det behövs ett internationellt handelsavtal med överenskomna standarder och lagar. 
 • Produktdesign och sammansatta material
  Företagen har idag inte tillräckliga incitament att utforma produkterna så att de går att återvinna. Men roten till dagens värdeförluster finns också i ett djupt liggande synsätt. Produktdesigners och företagsledningar har vuxit upp och utbildats i en linjär ekonomi och är inte vana att tänka i cirkulära termer. Här krävs både konsumentmakt och politiska styrmedel.

Sysavs roll
En stor, och kanske den största, utmaningen för oss är att i allt vi gör bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi och en hållbar region. Under det senaste året har vi lagt mycket kraft på att, med utgångspunkt i vår vision, formulera vår syn på hållbarhet och vad vi kan göra. Vi ser en tydlig roll där vi på så hållbart och föredömligt sätt som möjligt hanterar resurser. Inte bara inkommande och utgående resurser i form av material/avfall utan också ekonomiska och mänskliga resurser.

Seminarium om återvunnet material i Almedalen
I Almedalen frågar vi representanter för näringsliv, offentlig sektor och forskning om vilka styrmedel som skulle leda till ökad materialåtervinning och resurseffektivitet. Välkommen! Seminariet livesänds också via Öresundshusets facebooksida. 

Magnus Thysell, marknadschef Sysav