Gå till innehållet

okt 08, 2019 13:00

Blogginlägg

​Månadens miljöinspiratör: Ann-Sofie Granzell

Nyhetsbild: ​Månadens miljöinspiratör: Ann-Sofie Granzell Ann-Sofie Granzell är verksamhetsansvarig och ordförande för CirEko.

Ann-Sofie Granzell är verksamhetsansvarig och ordförande för CirEko.

Framtidens affärer är cirkulära! Ann-Sofie Granzell är verksamhetsansvarig och ordförande för CirEko, en näringslivsorganisation som arbetar för att främja en cirkulär ekonomi med fokus på affärer.
−I en cirkulär ekonomi behöver vi jobba tillsammans.

Vad gör CirEko?

−Vi startade CirEko eftersom vi såg cirkulär ekonomi som en otrolig möjlighet för näringslivet att gå till en ökad hållbarhet och konkurrenskraft - något som är positivt för både affärer och för miljön. Våra medlemmar är både privata, offentliga och ideella. Vi hjälper dem i rätt riktning med en introduktion till, och rådgivning i, cirkulär ekonomi som gör det lättare för dem att orientera sig och se vad de gör idag och vad de kan göra framåt. Vi knyter också ihop olika människor samt verksamheter med varandra.

Hur ska vi uppnå en mer cirkulär ekonomi?

−Det är viktigt att det linjära inte subventioneras, vilket görs idag. Exempelvis när det är dyrare att åka tåg än att flyga. En viktig del i cirkulär ekonomi är att behålla de resurser vi har tagit ut från naturen, genom att till exempel reparera och optimera befintliga produkter. Men vi har mycket skatter på arbetskraft, så idag är det många gånger billigare att köpa nytt och kasta, än att reparera - och det är tokigt. Det måste bli dyrare att vara linjär.

Varför ska man gå på konferensen Cirkulära Affärer i Malmö?

−Det kommer handla om ”huret” - vilket saknas många gånger. Konferensen riktar sig både till kommuner och privata företag. Jag lovar att det kommer att bli en fantastiskt inspirerande dag, fylld med goda exempel från olika branscher, där de medverkande delar med sig av hur de arbetar med cirkulär ekonomi i sina verksamheter och i samverkan med andra. Som exempelvis återbruksdesign, cirkulärt byggande och växtbaserade plastalternativ. Det blir också ett bra tillfälle för nätverkande samt att vi också kommer att ha en minimässa.

Välkommen till konferensen Offentliga & privata Cirkulära Affärer som CirEko ordnar i samarbete med Sysav den 17 oktober i Malmö. Läs mer och anmäl dig här.

CirEko

CirkEko är en näringslivs- och medlemsorganisation non-profit. Mission är att underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en nationell utvecklings- och samverkansarena för cirkulära affärer och det resurseffektiva samhället. Sysav är medlem i CirEko.

Kontaktpersoner

Maria Lindman

Maria Lindman

Kommunikatör, content manager

Taggar

evenemang