Gå till innehållet

jul 06, 2022 09:30

Blogginlägg

Äntligen får hushållen lättare att sortera förpackningar

Nyhetsbild: Äntligen får hushållen lättare att sortera förpackningar Regeringen har beslutat att kommunerna tar över ansvaret att samla in förpackningsavfall.

Regeringen har beslutat att kommunerna tar över ansvaret att samla in förpackningsavfall.

Regeringen fattade igår, den 5 juli, beslut om att införa nya regler från 2024 där kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall (plast, papper, glas och metall) från hushållen. Fastighetsnära insamling ska ske senast år 2027, och från 2026 ska kommunerna även samla in förpackningsavfall på vissa platser utomhus, till exempel större torg och parker.

–Oavsett om man befinner sig i hemmet eller i en större park ska man kunna sortera sitt förpackningsavfall på samma sätt. Det finns också mycket förpackningar vid till exempel snabbmatsrestauranger. Vi ska kunna lita på att dessa och andra restauranger också sorterar plast och andra material, säger Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, i ett pressmeddelande från regeringen idag.

Bättre utsortering med fyrfackskärl

–Eftersom ansvaret att sköta insamlingen vilat på producenterna, har de flesta kommuner valt att inte ta den ta den extra kostnaden det inneburit att införa ett parallellt system. Nu kommer fler hushåll få tillgång till fyrfackskärl och då vet vi att utsorteringen blir bättre, och därmed kommer färre plastförpackningar hamna i energiåtervinningen. En dubbel vinst för miljön, säger Gunilla Carlsson, Public Affairs-ansvarig på Sysav.

  I snitt är det mer än 30 procent tidningar och förpackningar kvar i sydskåningens restavfall. Målet inom EU är att är att 65 procent av förpackningsavfallet ska återvinnas senast 2025 och 70 procent 2030. Studier visar att fyrfackskärl ger en bättre utsortering, därför har ett 70-tal kommuner i Sverige redan på frivillig bas, infört fyrfackssystemet.

  Bakgrund

  Förpackningar ingår sedan 1992 i ett producentansvar som innebär att producenterna av förpackningar ska ha ett operationellt och eller finansiellt ansvar för förpackningar i design-, tillverknings- och användningsfasen samt i avfallsledet. Regeringen meddelade i februari 2021 att producentansvaret för förpackningar skulle ses över. En intern utredning på Miljödepartementet skulle lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet var att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsålen i EU:s förpackningsdirektiv. Utredningen skulle också ta fram de förslag som behövs för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv, de så kallade minimikraven. Utredningen har remitterats till ett stort antal instanser, vars synpunkter har beaktats i utformningen av de beslutade bestämmelserna.

  Relaterade bilder & videos

  Kontaktpersoner

  Gunilla Carlsson

  Gunilla Carlsson

  Public Affairs & International Relations

  Taggar

  Sysav tycker