Nyheter

Sysav och Bussme Biochar testar biokol från trädgårdsavfall

15 JAN, 2024 14:40

MILJÖ, ENERGI MILJÖTEKNIK, ÅTERVINNING TRÄDGÅRD

Under senåret 2023 har Sysav tillsammans med en av Europas ledande biokolsaktörer, Bussme Biochar, testat att producera biokol från utsorterat trädgårdsavfall. Materialet medför vissa utmaningar men utfallet av testet var positivt.

Trädgårdsavfallet kommer från Sysavs anläggning i Måsalycke och har pyrolyserats på Bussme Biochars biokolanläggning i Svedala.

-Sysav samlar årligen in ca 45 000 ton trädgårdsavfall varav en betydande andel grovt park- och trädgårdsavfall. Mycket material används för att producera kompost, men Sysav undersöker ständigt nya möjligheter att ta hand om inkommande avfall på bästa sätt, säger Xue Kullenius projektledare Sysav.

- För det här testet har man sorterat ut grovt trädgårdsavfall på Måsalycke. Materialet har sedan förbehandlats genom krossning och siktning för att få fram rätt storlek på materialet och avlägsna oorganiskt material som sand och grus. Materialet transporterades sedan till Bussme Biochars anläggning i Svedala, fortsätter Xue.

- Bussme Biochar letar aktivt efter att hitta sidoströmmar av trädbränsle för tillverkning av biokol. Bränslesituationen är utmanande och man letar efter mer lågvärdiga bränslen som idag inte används till något annat, säger Carna Walle, projektledare Bussme.

- Trädgårdavfallet medför utmaningar då det är inhomogent med olika trädslag och fukthalt. Men vi ser väldigt positivt på testet så här långt och hoppas att vi tillsammans ska kunna förädla ett avfall till en produkt som har ett mervärde, med både en klimatnytta och en ekonomisk vinning för båda parter, säger Carna Walle.

Fakta biokol

Biokol är en förkolnad biomassa som framställs genom en process som kallas pyrolys. Det innebär att man hettar man upp organiskt material, till exempel trädgårdsavfall i en miljö utan syre. Resultatet blir ett poröst material med väldigt god förmåga att behålla vätska och näring och som kan användas för att förbättra jorden.
Eftersom växter via fotosyntes bilder koldioxid under sin livstid reducerar man koldioxiden i atmosfären genom att producera biokol. Biokol är en kolsänka då jordens överskott av koldioxid binds i marken, och klassas enligt FN:s klimatpanel (IPCC) som en negativ utsläppsteknologi.

Senast uppdaterad 2024-01-19 09:00