Nyheter

Spaning: Tuffare rapporteringskrav och hårdare klimatmål på ingång

28 NOV, 2023 17:08

Det fortsätter att sjuda på klimatområdet i världen. I EU kommer reglerna för hållbarhetsrapportering bli ännu hårdare framöver. Samtidigt tas nya verktyg fram som ska underlätta rapporteringen för alla de 50 000 företag som omfattas. Även tuffare mål kring matavfall och textilier väntas för EU:s medlemsländer. I FN och EU jobbar man vidare för att minska plastavfallet och skapa cirkulära plastflöden. Just nu är mikroplaster i fokus. Och så inleds årets klimattoppmöte COP i Dubai.

I skiftet november-december är det dags för den 28:e upplagan av COP (Conference of the Parties) för de länder som undertecknat klimatkonventionen. Den här gången är Dubai värdland. Det finns ett tydligt önskemål från medlemsländerna att en ny handlingsplan ska tas fram, men förhandlingarna lär bli tuffa.

EU-parlamentarikerna i miljöutskottet vill se att världens rika länder ska leva upp till sitt löfte om 100 miljarder dollar i årlig klimatfinansiering till utvecklingsländerna. Parallellt ska de fossila bränslena fasas ut och satsningar på förnybar energi tredubblas. Samtidigt är budskapet från oljeindustrin tydligt: oljan kommer att finnas kvar i framtidens energimix, men ska kompenseras genom Carbon Capture & Storage (CCS-teknik).

Ny plattform ska underlätta rapportering
I EU tas regelverk fram i rasande fart. I juli antog kommissionen den nya rapporteringsstandarden ESRS som kommer att omfatta fler än 50 000 företag inom EU. Nu ska en gemensam klimatredovisningsplattform för företag, städer, länder och regioner tas fram för att göra rapporteringen lättare. CRFD (Carbon Removals Framework Directive) och Green Claims diskuteras också intensivt i syfte att bidra till att minska klimatpåverkan och uppnå Parisavtalet.

På FN-nivå pågår en process för att ta fram ett nytt legalt instrument som syftar till att motverka nedskräpning av plast. På EU-nivå finns redan sedan tidigare en plaststrategi med många åtgärder för att skapa cirkulära plastflöden, och nu med tydligt fokus på bland annat mikroplaster. Det här går helt i linje med vårt eget arbete på Sysav, att öka materialåtervinningen av plast. Den viktigaste åtgärden framgent kommer dock vara att minska mängden icke-återvinningsbar plast i samhället och öka utsorteringen till materialåtervinning på global nivå.

Tuffare mål för matavfall och textilier
I våras lanserade EU kommissionen en ”Net Zero Industry Act”, med syfte att etablera ett regelverk för att stärka koldioxidneutrala tekniker. Målet är att kunna fortsätta producera varor samtidigt som arbetstillfällen skapas.

Och så har ändringsförslaget till avfallsdirektivet precis varit ute på remiss. Nya tuffare mål väntas kring både matavfall och textilier, samtidigt som fler åtgärder behövs för att Sverige ska klara nuvarande mål i avfallsdirektivet. För matavfall handlar det om förebyggande av uppkomsten av avfall. Vad gäller textilier kommer ett obligatoriskt utsorteringsansvar införas 1 januari 2025. Här kommer avfallsdirektivet sätta riktlinjerna för materialåtervinningen. Även ett producentansvar kommer införas på textil likt det som idag finns för förpackningar.

Till sist: Nu väntar vi med spänning på regeringens klimathandlingsplan som ska presenteras innan jul.

Senast uppdaterad 2023-11-28 16:08