Nyheter

Spaning: strategi för CO2-infångande, producentansvar för plast och böter för greenwashing

18 MAR, 2024 09:51

MILJÖ, ENERGI SKOLA MILJÖTEKNIK, ÅTERVINNING TEXTILINDUSTRI ENERGI LIVSMEDEL, LIVSMEDELSTEKNIK PLAST-, GUMMIINDUSTRI TRÄDGÅRD KLIMATFRÅGOR HÅLLBARHETSFRÅGOR/CSR

EU har nyligen presenterat en rad initiativ för att bekämpa klimatförändringarna och främja en hållbar utveckling. Bland strategierna ingår en omfattande plan för infångning och lagring av koldioxid, med mål att uppnå klimatneutralitet till 2050. Vidare stärks konsumenters rätt till reparation och man påbörjar verifieringssystem för greenwashing. På svenskt håll föreslår Energimyndigheten nya åtgärder för plast.

Eus strategi för infångning och lagring av koldioxid är klar
Den 6 februari presenterade EU sin strategi för infångning och lagring av koldioxid. Strategin ska bidra med lösningar för hur unionen ska blir klimatneutral 2050. I strategin pekas på att EU ska fånga upp minst 50 miljoner ton CO2 årligen till 2030, 280 Mt till 2040 och 450Mt till 2050. Detta ska göras från källor som industriella processer, kraftproduktion från fossila bränslen och energiproduktion från biomassa samt direkt luftinfångning.

I slutsatserna uttalar EU att det kommer behövas support för projekt som använder tekniken och som delar kunskap om densamma. Dessutom måste de många marknadsmisslyckanden lösas för att skapa en integrerad EU-approach till industriell koldioxidhantering.

Rätt att reparera - återbruk
Parlamentet och Medlemsländerna har nått en preliminär uppgörelse om konsumentens rätt att reparera (Direktivet om rätt till reparation "R2R"). Den innebär bland annat att konsument ska få rätt att kräva att tillverkare ska laga produkter som är tekniskt möjliga att reparera.

Cirkulär ekonomi: rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om direktivet om rätt till reparation - Consilium (europa.eu)

Förslag om Producentansvar för plast
Energimyndigheten fick i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS och CCU. I rapporten föreslår de att en skatt på plastproducenterna ska införas. För att prissätta inflödet av fossilt kol i material föreslår Energimyndigheten en form av utvidgat producentansvar. Detta kommer – som förslaget är utformat – att prissätta olika plaster beroende på om de är jungfruliga, återvunna eller biobaserade. Styrmedlet sätts därmed in i början av värdekedjan, och kan på sikt styra mot minskade mängder plast till förbränning.

Styrmedel för CCS och CCU (energimyndigheten.se)

Miljöutskottet i EU-parlamentet röstade om Greenwashing-förslaget
Ledamöterna har röstat ja till att inrätta ett verifieringssystem som kan värdera och validera en märkning inom 30 dagar för företag som vill använda mijöpåståenden i sin marknadsföring. Enklare miljöpåståenden ska kunna valideras snabbare. Man vill också se över reglerna för hur farliga ämnen kommuniceras i marknadsföring. Ett förslag är att förbjuda att marknadsföra produkter med farliga ämnen om det visar sig att reklamen är vilseledande. Företag som bryter mot detta ska kunna få böter med upp till 4% av sin omsättning. Mikroföretag ska inte omfattas, och små och medelstora företag kommer att få ett års extra tid att ansöka om validering.

Slutlig omröstning i parlamentet är satt till mars.

Greenwashing: how EU firms can validate their green claims | News | European Parliament (europa.eu)

Senast uppdaterad 2024-03-18 08:51