Nyheter

Nya priser för farligt avfall

30 APR, 2024 14:12

Sysav erbjuder säker insamling och transport av olika typer av farligt avfall. Med vår gedigna kompetens och innovativa hanteringsmetoder hjälper vi dig ta hand om det - kostnadseffektivt för dig och skonsamt för miljön.

Från och med 1 juni 2024 kommer vi att göra prisjusteringar för våra tjänster. Detta beror på ökade omkostnader.
Här kan du läsa mer om vad som gäller. Om du har frågor, tveka inte att kontakta Kundservice på 040-635 18 00.

Behandling

En del av våra avgifter höjs med cirka 10-20 procent. Prisjusteringen varierar och beror bland annat på om avfallet kommer från tank, ibc, fat eller småemballage.

Prisexempel på de vanligaste behandlingsavgifterna:
Ingen höjning
Mt4210-Småkemikalier
Mt4110-Bekämpningsmedel

Höjs med med 10%

Mt3370-Aerosoler (sprayburkar)
Mt3231-Glykol, kylarvätska
Mt3131-Oljeprodukter, fasta, tömningsbar

Höjs med
15%
Mt3275- Förorenat vatten, farligt avfall
Mt3285-Förorenat vatten, ej FA
Mt3210-Lösningsmedel, högt värmevärde

Höjs med 20%

Mt3150-Oljeslam
Mt3220-Lösningsmedel <20MJ/kg

Tjänster och emballage

Höjs med 10%:
Se0043-Terminalavgift
Se0045-Kemist
Se0046-Säkerhetsrådgivare

Sänks med 8%:
Se0057-Transport av styckegods

Följande månadshyror höjs med:
Liten lotsbehållare - 22 kronor.
Stor lotsbehållare - 32 kronor.
Liten miljöstation - 60 kronor.
Stor miljöstation - 80 kronor.

Tack för att ni hjälper till att avgifta samhället!

Senast uppdaterad 2024-04-30 12:13