Blogginlägg

Ny EU-lag ska sätta stopp för grönmålning och öka cirkulariteten

12 JUN, 2024 15:25

ENERGI HÅLLBARHETSFRÅGOR/CSR KLIMATFRÅGOR LIVSMEDEL, LIVSMEDELSTEKNIK MILJÖ, ENERGI MILJÖTEKNIK, ÅTERVINNING PLAST-, GUMMIINDUSTRI SKOLA TEXTILINDUSTRI TRÄDGÅRD

Digitala produktpass, ätgärder mot greenwashing och förbud mot destruktion av osålda produkter. Nu tar EU tuffare tag för att skydda konsumentens rättigheter, stärka hållbara val och skapa en cirkulär ekonomi där återanvändning och återvinning premieras.

Naturlig, ekologisk, hållbar och miljövänlig. Att vara konsument och välja rätt i butiken är inte lätt. Idag finns fler än 230 olika benämningar i Europa kring hållbarhet på olika produkter. Omkring 53 procent av dessa miljöpåståenden är vaga, icke tillförlitliga eller direkt missledande. Den nya lagen som EU nyligen beslutade har flera syften:

  • stoppa företag från att marknadsföra hållbarhet på ett missvisande sätt
  • skapa kriterier för vad som är en hållbar produkt och hur den får benämnas
  • inrätta en oberoende instans som kontrollerar och godkänner
  • skapa ett regelverk som är tydligt, transparant och tillförlitligt

Att motverka grönmålningen är ett viktigt steg för att skapa en verklig cirkulär ekonomi - men EU tar det ännu längre. Kommissionen har även beslutat om Ecodesign-förordningen som syftar till att skapa hållbara produkter som går att reparera och återanvända, innan de blir avfall. Här går man ännu längre för att bli cirkulära och tittar även på innehållet i produkterna, förbjuder destruktion av osålda produkter (kläder och skor) samt inför digitala produktpass med information om produkten. Ämnen som kan skada människa och miljö ska också reduceras.

Vidare inför EU tuffare regler för transporter av avfall inom och utom EU. Syftet är att inte exportera avfall utanför EU som inte kan hanteras på ett hållbart sätt och att minska illegala transporter. Det innebär också en ökad spårbarhet av avfall inom EU, där syftet är återvinning eller återanvändning. De nya transportreglerna antogs i april och trädde i kraft i maj i år.

Senast uppdaterad 2024-06-12 13:25