Under våren kommer alla som inte redan har två sopkärl med fyra fack att få nya kärl. Befintliga kärl kommer att byggas om eller bytas ut.

Nyheter

Insamling av förpackningar

22 MAR, 2024 14:46

KOMMUNAL SERVICE EMBALLAGE, FÖRPACKNING HÅLLBARHETSFRÅGOR/CSR MILJÖ

Det kommer att införas fyrfacksinsamling för alla villor i Svedala och Lomma kommun. Majoriteten av alla i kommunen har redan fyrfacksinsamling. Enligt lag ska det införas fastighetsnära sortering för alla och vi kommer att påbörja arbetet nu under våren.

Gäller dig som inte redan har två kärl med fyra fack - så här kommer det att gå till:

Kärlet som du har hemma kommer att byggas om eller bytas ut och du får ett kärl till. Detta kommer att ske område för område och vi
räknar med att vara klara innan sommaren. Vi kommer att försöka att göra övergången till detta nya system så smidig som möjligt. Kommande veckor får du ett brev hemskickat med info. När det är dags att bygga om eller byta ut ditt kärl får du en hängare på ditt kärl. Då vill vi att du lämnar ditt kärl ute, så kommer vi inom tre dagar och gör bytet eller bygger om kärlet.

Tack för din hjälp och för att du sorterar dina förpackningar!

Mer information finns på Sysavs hemsida under min sophämtning. Det går också bra att kontakta kundservice.

Varför ska jag sopsortera?

När du återvinner ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser.

Kommer min taxa att förändras?

Ja, exakt hur din taxa kommer att påverkas kan du se under mina sidor på sysav.se. Generellt sett så kommer din taxa att minska. Det är dyrare att ha ett kärl med två fack än två kärl med fyra fack.

Kommer jag att få en annan tömningsdag?

Vi hänvisar vi till mina sidor, där kan du dina tömningsdagar. De flesta behåller sin tömningsdag, om du måste byta dag så kommer du att få meddelande. Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka.

Senast uppdaterad 2024-03-22 13:46