Jennie Folkunger är miljö- och hållbarhetschef på Trelleborgs Hamn.

Pressmeddelande

Från sjö till sky: Trelleborgs Hamn nollar utsläpp med hjälp av Sysav

06 MAJ, 2024 13:01

KLIMATFRÅGOR MILJÖ

Sysav och Trelleborgs Hamn har tecknat en avsiktsförklaring om framtida köp av klimatkompensation med hjälp av negativa utsläpp. Därmed kan hamnen nå nettonoll för de utsläpp som genereras av den egna verksamheten, redan 2030.
– När vi fick höra om Sysavs planer kändes det som julafton, säger Jennie Folkunger, miljö- och hållbarhetschef på Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största hamn för att lasta och lossa last på och av fartyg, en så kallad RoRo-hamn. Här möter Europa Skandinavien och det sker 34 avgångar och ankomster varje dag, året om. Med hamnens ambitiösa klimatmål om att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn letar de ständigt efter nya sätt att gå i bräschen inom branschen.

– I Trelleborgs Hamn har vi en lång tradition av att se värdet i hållbarhet och hur det gagnar både oss och våra kunder. Det lönar sig åt båda hållen, säger Jennie Folkunger.

  När hon fick höra om Sysavs CCUS-projekt blev hon genast intresserad.

  Sysavs planer på koldioxidinfångning

  Sysav planerar att avskilja koldioxid från avfallskraftvärmeverket i Malmö, så kallad CCUS – Carbon Capture, Utilisation and Storage. Målet är en anläggning på plats 2030, som vid full drift kan fånga upp till 90–95 procent av koldioxidutsläppen från två förbränningslinjer, cirka 400 000 ton koldioxid årligen - motsvarande utsläppen från 130 000 bilar. Tekniken gör det möjligt för Sysav att erbjuda klimatneutral avfallshantering som tjänst och produkterna klimatneutral fjärrvärme, återvunnen koldioxid och så kallade negativa utsläpp, som innebär permanent avlägsnande av koldioxid från atmosfären.

  Det sistnämnda såg Jennie Folkunger direkt som en viktig och självklar pusselbit i visionen om att vara Europas bästa RoRo-hamn.

  – Jag tog upp detta i vår ledningsgrupp och alla tyckte att det var en fantastisk idé. Vi vet exakt hur stora våra egna utsläpp är i dag. Här får vi möjlighet att kompensera för dem – och dessutom lokalt. Att det är en anläggning i vår region, och vår luft, gör det väldigt konkret, vilket tilltalar oss.

   Ska kompensera för alla egna utsläpp
   Även om hamnens egna utsläpp i dag är små, så jobbar man ständigt med att jaga utsläppsminskningar. Trots det, finns det en del utsläpp som är svåra att få ner till noll. Hamnens egna utsläpp kommer främst från verksamhetens terminaltruckar, de som drar trailers på och av färjor. Trots att fordonsflottan håller hög standard och drivs med förnybart bränsle (HVO100) genererar den utsläpp. Det kan också röra sig om utsläpp som relateras till resor.

   Avsiktsförklaringen som Trelleborgs Hamn har tecknat med Sysav gällande negativa utsläpp täcker klimatkompensation av samtliga utsläpp som hamnens egen verksamhet ger. Detta innebär att hamnens verksamhet blir klimatneutral så fort Sysavs anläggning är i gång.

   – Sysavs projekt är väldigt spännande och det här är en möjlighet som vi såklart inte kan missa, säger Jennie Folkunger.


   Om CCUS
   CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den antigen lagras säkert i berggrunden under mark och havsbotten eller användas som råvara i andra processer, till exempel bränsle.

   Om Trelleborgs Hamn
   Trelleborgs Hamn AB ägs till 100 procent av Trelleborgs kommun. Det är Skandinaviens största RoRo-hamn för rullande trafik. Från hamnen utgår färjeförbindelser till och från kontinenten, till Rostock, Travemünde, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda. Hamnen utgör idag en intermodal ”hub” i trafiken mellan Skandinavien och Europa. Trelleborgs Hamn AB äger hela hamnanläggningen med tillhörande fastigheter. Detta innebär att bolaget förutom löpande drift och underhåll också ansvarar för investeringar i hamnen.


   Senast uppdaterad 2024-05-06 11:01