Miljöpedagogerna Ann Nerlund och Rustan Nilsson driver Sysavpodden En riktigt sopig podd

Blogginlägg

Kulturens makt för förändring

06 FEB, 2024 10:19

HÅLLBARHETSFRÅGOR/CSR KLIMATFRÅGOR SKOLA

I avsnitt 35 av En riktigt sopig podd diskuterar vi hur vi i vårt arbete med att adressera miljö- och klimatfrågor kan bli bättre på att använda konst och kultur för att effektivt nå ut med våra budskap. Kultur och konst, inklusive teater och dans, erbjuder unika möjligheter att engagera, utbilda och inspirera människor till handling. Som miljöpedagoger ser vi stora värden i att integrera dessa konstformer i vår kommunikation om planetens akuta läge.

Många fördelar

Teater och dans kan på ett kraftfullt sätt skapa empati och förståelse för miljöfrågor. Genom att gestalta konsekvenserna av klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald på scenen, kan vi hjälpa publiken att känna igen sig i och förstå de komplexa utmaningar vi står inför. Dessa konstformer erbjuder en inblick i olika perspektiv och livsberättelser, vilket underlättar en djupare förståelse för miljöns betydelse och vår relation till den.

Dessutom har konsten förmågan att utmana normer och stereotyper, vilket är särskilt värdefullt i miljödebatten. Genom att bryta med traditionella framställningar och förväntningar kan vi ifrågasätta rådande synsätt och beteenden som bidrar till miljöförstöring. Denna omprövning är grundläggande för att främja en mer hållbar och inkluderande framtid.

Konstnärliga framträdanden kan också fungera som katalysatorer för dialog och diskussion. Efter en föreställning öppnas ofta utrymme för samtal där publiken kan reflektera över och diskutera de upplevda budskapen. Detta är en värdefull möjlighet att fördjupa förståelsen.

Vi miljöpedagoger bör vi i ännu högre utsträckning aktivt integrera och stödja dessa uttrycksformer som en del av vår strategi för att öka medvetenheten och främja aktivt deltagande i miljöskydd.

Delaktighet

I avsnittet poängterar Lisa Petri från Teater Sagohuset dock att det inte alltid räcker med att väcka känslor. Har vi möjlighet att erbjuda delaktighet i processen ska vi göra det.

”Jag upplever inte att det är emotionerna som ger själva agensen. (…) Enligt min erfarenhet måste man också träna sig i att göra.”

Delaktighet i konsten erbjuder andra fördelar. Det möjliggör en djupare personlig anknytning till miljöfrågorna. När människor själva bidrar blir budskapet mer meningsfullt för dem. Denna personliga koppling kan stimulera en reflektion över egna värderingar och beteenden och därmed öka viljan att agera mer miljövänligt.

För att främja delaktighet ska vi, som miljöpedagoger och konstnärer, skapa öppna och inkluderande plattformar där människor känner sig välkomna att delta, oavsett deras tidigare erfarenheter av konst eller miljöarbete. Detta kan inkludera workshops, offentliga konstprojekt, medskapande installationer och interaktiva föreställningar. Viktigt är att dessa aktiviteter är utformade så att de är tillgängliga och engagerande för en bred publik.

Lyssna på det senaste avsnittet av podden Avfallet - en riktigt sopig podd

Signerat Rustan Nilsson, miljöpedagog och poddare


Senast uppdaterad 2024-02-06 09:19