En riktigt sopig podd - en podd av Sysav med Ann Nerlund och Rustan Nilsson

Blogginlägg

Avfallsbrottslighet: ett gift för miljön, men också för seriösa avfallsbolag

16 JAN, 2024 16:01

HÅLLBARHETSFRÅGOR/CSR MILJÖ, ENERGI MILJÖTEKNIK, ÅTERVINNING

I det senaste avsnittet av En riktigt sopig podd tas det aktuella ämnet avfallsbrottslighet upp. Det i media uppmärksammade Think Pink-fallet, det största miljöbrottet i Sveriges historia, har kastat ljus på något som inte bara riskerar att orsaka fara för miljö och hälsa, utan också slå undan benen för seriösa aktörer.

I skuggan av vår växande miljömedvetenhet har avfallsbrottsligheten blomstrat till en global miljardindustri för organiserad brottslighet. Ligorna som infiltrerar miljösektorn har skapat en tyst katastrof, där vinstmaximering går hand i hand med förödande konsekvenser för vår planet och dess ekosystem.

Rapporten från Institutet mot mutor (IMM) ger en dyster inblick i hur denna typ av brottslighet snabbt breder ut sig. Avfallsbrottsligheten sträcker sig från illegal dumpning till olaglig transport av farligt avfall, och omsätter enligt Europol hundratals miljarder dollar årligen globalt. Samtidigt som denna kriminella verksamhet skadar vår miljö, finns en oroande koppling till ekonomi. Ju fler regler och krav som införs för den legala avfallshanteringen, desto dyrare blir den, vilket skapar en situation där det blir billigare att utnyttja oseriös och illegal avfallshantering.

Är ökad reglering svaret?

Enligt Avfall Sveriges miljöjurist Andrea Hjärne är ett av sätten att komma åt den illegala sektorn är att det numera ställs krav på rapportering av varje transport av avfall. Men som hon säger i podden innebär det ytterligare kostnader för de seriösa aktörerna.

- Den här hanteringen är ju en ganska stor administrativ börda som kostar mycket pengar. Och det, vilket vi har sett i våra verksamheter, de nya kraven för att få koll på avfallet och spårbarheten av avfallet, gör att det blir mycket dyrare att hantera avfallet ett lagligt sätt. Och det i sig medför en ökad risk för ökad olaglighet, säger Andrea Hjärne.

Bild: Andrea Hjärne, senior miljöjurist Avfall Sverige

För att bekämpa avfallsbrottsligheten krävs en övergripande strategi. Lagstiftningen måste kanske skärpas, men samtidigt måste vi vara medvetna om riskerna med att överreglera den legala avfallshanteringen. Varje ny regel och restriktion ökar kostnaderna för de seriösa aktörerna, vilket i sin tur gör den illegala och oseriösa hanteringen ekonomiskt fördelaktig. Det är en känslig balansgång, där ökad reglering måste åtföljas av insatser för att hålla de legala alternativen ekonomiskt konkurrenskraftiga.

Det egna ansvaret

Det är också viktigt att vi, de seriösa avfallsbolagen, blir bättre på att berätta för allmänheten och kunder om vad som händer när vi omhändertar avfall. Som Gunilla Carlsson, Public Affairs-ansvarig, på Sysav säger:

- Det ligger mycket arbete, forskning och investeringar bakom varje ton vi behandlar och omhändertar. Det är inte bara resurser som vi ska återföra till samhället, utan också vetskapen om den miljönytta vår verksamhet faktiskt innebär.

Här vill vi på Sysav passa på att rikta ett stort tack till våra företagskunder. Genom att välja oss tar ni ansvar och bidrar ni till att uppfylla vår vision om en hållbar värld, för denna och kommande generationer.

Men inte att förglömma; vi behöver alla också öka omställningstakten och arbeta mer uppströms. Genom att minska överflödig konsumtion och produktion kan vi minska trycket på avfallssystemet och därigenom minska utrymmet för illegala aktörer.

Förebyggande kommer alltid först.

Lyssna på det senaste avsnittet av podden Avfallet - en riktigt sopig podd

Signerat Rustan Nilsson, miljöpedagog och poddare

Senast uppdaterad 2024-01-17 07:41