Om avfall

Att ta hand om avfall och omvandla till nya resurser, samt avgifta samhället från sådant som inte ska cirkuleras igen, det är kärnan i vår verksamhet.

Hantering av avfall