Stipendier och examensarbete

Sysavstipendiet

Varje år delar Sysav ut stipendier på upp till 50 000 kr för uppsatser inom området avfall- och resurshantering.

För att uppmuntra studenter och lärare vid universitet och högskolor i Skåne, att genomföra studier inom området avfall- och resurshantering, delar Sysav ut stipendier. Stipendierna ges till de uppsats- eller examensarbeten som anses mest förtjänstfulla och relevanta för svensk avfall- och resurshantering.

Arbeten som rör avfallsminimering och återanvändning är naturligtvis också mycket välkomna att ansöka.

Läs stipendiaternas arbeten här 

Förutsättningar

Uppsatsen eller examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt under 2023 eller fram till sista ansökningsdatum, den 16 februari 2024, vid universitet eller högskola i Skåne. Ansökningar tas emot löpande fram till sista ansökningsdatum. Din handledare måste veta om att du söker stipendiet.

Stipendiekommitté

Styrelsen för Sysav Utveckling utgör stipendiekommittén, vars beslut inte kan överklagas. Kommittén förbehåller sig rätten att fritt fördela stipendiesumman om 50 000 kr eller att inte dela ut något stipendium.

Stipendieutdelning

Stipendierna delas ut under Sysavdagen den 26 april 2024.

Kontakt

Kontakta gärna Magnus Pettersson, (magnus.pettersson@sysav.se) på Sysav Utveckling AB för mer information.

Om du ansöker om Sysavstipendiet kommer Sysav att behandla dina personuppgifter du lämnar i ansökan för att komma i kontakt med dig.

Mer information om vår dataskyddspolicy hittar du här

Sista ansökningsdatum är den 16 februari 2024.

Ladda ner ansökan här

Examensarbete på Sysav

Är du intresserad av avfall och miljö och är i slutet av din utbildning?

Ta chansen att lära känna Sysav genom att göra ditt examensarbete hos oss! Du lär känna oss och vi får en viktig uppgift utredd och granskad av någon med en utomståendes öppna blick.  Varje år har ett antal studenter möjligheten att göra examensarbete eller uppdrag på Sysav. För oss är detta en bra möjlighet att lära känna dig och hålla oss uppdaterade med den senaste kunskapen. Du får en uppfattning om vad vi är för företag och kan knyta din utbildning till näringslivet.

Sustainalink

Alla våra uppdrag och examensarbeten förmedlas via Sustainalink. Sustainalink är en ideell organisation som jobbar med att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv, med fokus på miljö-och hållbarhetsfrågor. För att se om vi har några uppdrag ute just nu är du välkommen att besöka deras hemsida.

Sustainalink

Hittar du inget uppdrag som passar just dig kan du också kontakta Sustainalink med en egen idé, så ser vi om det kan passa.

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa.

Rapporter och broschyrer