Vilken information samlar vi in om dig?

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Sysav samlar in och använder dina personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Syftet med behandlingarna av dina personuppgifter kan skilja sig något beroende om du t.ex. är kund hos Sysav eller om du önskar erhålla information från Sysav eller boka besök till oss.

Vi ser till att skydda dina personuppgifter och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och våra interna rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer dessa regler.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att kontakta Sysavs kundservice eller Sysavs dataskyddsombud. 

Hantering av personuppgifter inom Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll från Sysavs 14 ägarkommuner. Genom Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Sysav Utveckling AB är Sysavkoncernens utvecklingsbolag. Bolaget driver projekt för att hitta nya samt förbättra befintliga metoder och tekniker i syfte att utveckla avfallshanteringen.  Om du har en relation till något bolag inom Sysav koncernen kan vi komma att behöva behandla dina personuppgifter.  

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Syftet med behandlingarna av dina personuppgifter kan skilja sig något beroende om du t.ex. är kund hos Sysav eller om du önskar erhålla information från Sysav eller boka besök till oss.

Vi ser till att skydda dina personuppgifter och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och våra interna rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer dessa regler.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att kontakta Sysavs kundservice eller Sysavs dataskyddsombud. 

Huvudsakliga situationer när Sysav behandlar personuppgifter

 • Sysav hanterar på uppdrag av Lomma, Svedala och Kävlinge kommuner insamling av hushållsavfall. Om du bor i någon av dessa kommuner kommer Sysav att behandla dina personuppgifter vid utförandet och administrationen av dessa avfallstjänster.
 • När du lämnar hushålls- eller verksamhetsavfall på en av Sysavs återvinningscentraler hanterar Sysav dina personuppgifter för att underlätta fakturering av företagskunder, motverka hot och våld mot Sysavs personal, motverka missbruk av ÅVC samt för insamling av statistik.
 • Om du vill komma i kontakt med bolag inom Sysav koncernen via Sysavs webformulär kommer berört bolag att behandla dina uppgifter för att administrera din förfrågan.
 • När du använder Sysavs Mina sidor kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera ditt konto.
 • Om du vill boka ett studiebesök eller besök av en skolklass kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera din förfrågan.
 • Om du vill prenumerera på Sysavs nyhetsbrev kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera din anmälan.
 • Om du önskar få del av information från Sysav kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera informationsutskick.
 • Om du företräder en av våra företagskunder kommer berört bolag inom Sysavkoncernen att behandla dina personuppgifter för att t.ex. komma i kontakt med dig eller för att hantera en förfrågan från dig.
 • Om du företräder en leverantör kommer dina personuppgifter att behandlas av berört bolag inom Sysavkoncernen för att t.ex. komma i kontakt med dig.
 • Om du söker arbete hos Sysav kommer Sysav att behandla de uppgifter som du lämnar, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsförfarandet.
 • Om du ansöker om Sysavstipendiet eller ansöker om att skriva ditt examensarbete hos Sysav kommer Sysav att behandla dina personuppgifter du lämnar i ansökan för att komma i kontakt med dig. 

Varifrån samlar vi in personuppgifterna

Mig själv

Sysav samlar in de personuppgifter du lämnar till oss när du t.ex. beställer en av våra tjänster, när du kontaktar oss, när du deltar i våra event, seminarier, tävlingar eller kundundersökningar. Sysav samlar även in personuppgifter du ger till oss för att vi ska hantera ditt hushållsavfallsabonnemang för dig som bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun. Även personuppgifter som du som företrädare för en av våra företagskunder eller som företrädare för en av våra leverantörer ger till oss kommer vi att samla in för att t.ex. komma i kontakt med dig.

Från annan

För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta eller för att i vissa situationer kunna få kreditupplysningar om dig kan vi vid behov behöva hämta in kompletterande uppgifter om dig, t.ex. personnummer eller adress, från privata och offentliga register som t.ex. fastighetsregistret, Syna, Bisnode eller UC. 

För dig som bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun kan Sysav få dina personuppgifter från respektive kommun rörande tre behandlingar. Dessa är:

 • Ansökan om förlängt tömningsintervall
 • Ansökan om uppehåll i tömning
 • Slamtömning tillståndsärende

Uppdateringar rörande vår personuppgiftshantering

Uppdateringar av den här informationstexten kan komma att ske, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare personuppgifter än vad som framgår i denna policy. I sådana fall kommer du få information om detta. Den senaste versionen av information rörande Sysavs personuppgiftshantering finns alltid publicerad på Sysav.se.