Om tillgänglighet på Sysav.se

Här beskrivs hur Sysav.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss.

Vi strävar efter att sidan ska kunna användas och förstås av alla. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Om testning av sidan

Vi har testat sysav.se med hjälp av automatiska verktyg som Rocket Validator, Pingdom och Adobe Acrobat Pro som kompletterats med hjälp av manuella granskningar i form av ett självskattningstest. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen är i huvudsak tillgänglig, men vi är medvetna om att dessa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, exempelvis pdf:er publicerade före 23 september 2018 samt examensarbeten från studenter vid högskolor och universitet som inte är framtagna av Sysav.
  • De flesta filmer på webbplatsen är textade, men inte alla. Filmer publicerade efter 23 september 2020 kommer att textas.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sysav.se som inte är tillgängligt för dig eller vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet, kan du kontakta oss på info@sysav.se.