Gå till innehållet
En medarbetare på Sysav som tittar in i en avfallsugn

Steg för steg i kraftvärmeverket

Så här går det till - från soppåse till fjärrvärme och el. Avfallet förbränns och rökgaserna renas med hjälp av modern teknik. Dygnet runt, året om, eldas avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.Varje timme lyfts 75 ton avfall bestående av soppåsar och annat brännbart avfall in i ugnarna.

Kraftvärmeverket_bunkern.jpg

Steg 1. Avfallet läggs i ugnen

  • Sopbilarna tippar det brännbara avfallet i en stor bunker.
  • En traversförare styr en gripskopa som är stor nog att lyfta fem ton avfall. Traversföraren släpper ner avfallet i påfyllningstratten och det glider genom tratten ner i ugnen.
Tillbaka till toppenUpp
En kvinnlig medarbetare från Sysav tittar in i en värmeugn

Steg 2. Avfallet brinner

  • I eldstaden är temperaturen cirka 1000 grader. Det behövs inget annat bränsle än sopor. Avfallet brinner medan det rör sig nedåt på en bädd, en så kallad roster, som har en yta på 100 kvadratmeter. De heta rökgaserna stiger uppåt.
  • Allt som är brännbart brinner upp. Det som är kvar kallas slagg. Dena faller ner i ett vattenfyllt tråg och transporteras bort för att sorteras och återvinnas.
Tillbaka till toppenUpp
Termostat på ett element

Steg 3. Ånga blir el och fjärrvärme

  • I pannan finns långa sammansvetsade rör, så kallade tuber. I dem leds pannvatten runt och värms upp av de heta rökgaserna. Pannvattnet hettas upp till 400 grader varm ånga med högt tryck.
  • Den överhettade ångan leds till turbinen som sätts i rörelse och driver en generator. Generatorn omvandlar turbinens rörelse till elkraft.
  • När ångan passerat turbinen innehåller den fortfarande mycket energi i form av värme. Den tas tillvara som fjärrvärme. I en stor värmeväxlare, en så kallad kondensor, överförs värme från ångan till fjärrvärmevattnet. Ångan kondenseras till vatten och pumpas tillbaka till pannan igen.

Så mycket el och fjärrvärme producerades förra året

Tillbaka till toppenUpp

Steg 4. Rökgaserna renas

  • I ett elektriskt filter tas det mesta stoftet bort ur röken.
  • Rökgaserna renas sedan i våt rökgasrening bestående av tre skrubbrar för att få bort ytterligare föroreningar. I ett sista vått steg avskiljs reststoftet i ett elektroventurifilter.
  • Det sista steget i rökgasreningen är en stor katalysator. Den omvandlar kväveoxider till kväve och vattenånga. När den renade rökgasen leds ut i skorstenen innehåller den i princip bara kväve, syre, koldioxid och vattenånga.

Rening av rökgaser från avfallskraftvärmeverket

Rening av processvatten från rökgasreningen i avfallskraftvärmeverket

Tillbaka till toppenUpp