Gå till innehållet

Matavfall blir biogas och biogödsel

På Sysav tar vi hand om matavfallet och gör en ny resurs av det.

Läs mer

På avfallsanläggningen

Tack vare att avfallet som kommer till Sysav sorteras, kan det tas till vara som material och energi.

Läs mer

Energiåtervinning

Sjuttio procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv kommer från sopor.

Läs mer

Rapporter och broschyrer

Här hittar du broschyrer, rapporter, årsredovisningar och annat informationsmaterial. Våra årsredovisningar finns i digitalt format, behöver du dem i pdf-format så maila info@sysav.se

Läs mer

Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och för miljön.

Läs mer
Kraftvärmeverket_bunkern.jpg

Import av avfall

Sysav är ett av de avfallsbolag i Sverige som väljer att ta emot och energiåtervinna avfall från andra länder.

Läs mer