Minimeringsmästarna

Under 2023-2024 pågår Minimeringsmästarna. Familjer från Svedala, Lomma och Kävlinge kommun utmanas i att minska sitt avfall.

Deltagande familjer

Under nio månader blir familjer i Svedala, Lomma och Kävlinge kommun coachade och inspirerade till hur man kan leva mer hållbart och förhoppningsvis halvera sitt hushållsavfall.

Lär känna familjerna

Bli en minimeringsmästare

Under nio månader blir familjer coachade och inspirerade till hur man kan leva mer hållbart och förhoppningsvis halvera hushållsavfallet.

Vad är Minimeringsmästarna Sysav?

I Minimeringsmästarna Sysav utmanas olika hushåll att under nio månader minska sina avfallsmängder på ett lekfullt och lärorikt sätt.
Under månaderna erbjuds medverkande hushåll att delta i fyra olika tematräffar. Utifrån dessa teman utmanas sedan hushållen att genomföra utmaningar som bidrar till minskade avfallsmängder. Deltagarna väger sitt avfall och rapporterar under månaderna hur de har tacklat utmaningarna. Träffarna är till för att inpirera och peppa till förändring.

Under månaderna delar hushållen med sig av sin resa på sociala medier. Minimeringsmästarna är en utmaning för att lyfta klimatfrågan på ett konstruktivt sätt.

Varför Minimeringsmästarna Sysav?

Tanken med Minimeringsmästarna Sysav är att de hushåll som deltar genom goda tips och råd ska kunna minska sin avfallsmängder avsevärt och därigenom inspirera andra. På längre sikt är målet att goda exempel från Minimeringsmästarna ska sprida sig inom kommunen och verksamheter och på så sätt minska avfallsmängderna i kommunen.

Om Minimeringsmästarna

Så här går det till!

Under perioden 28 september 2023 till och med den 16 maj 2024 ses familjerna på träffar med fyra olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, textil och farligt avfall. Utifrån dessa teman utförs olika utmaningar, så som att testa second hand eller laga mat på rester, och samtidigt sprida sina erfarenheter via sociala medier. Målet är att hushållet ska halvera avfallsmängderna.

När träffas vi?

De fyra teman startas genom en träff där medverkande hushåll får möjlighet att lyssna på relevanta föreläsare och lära sig mer om ämnet, diskutera med varandra och ta del av utmaningar som kan genomföras under temat. Alla teman är speciellt utvalda för att på bästa sätt motivera ditt hushåll att succesivt minska ditt avfall under månaderna för att slutligen kunna halvera det. Vi träffas med regelbundna mellanrum.

  • 28 september, Hållbar konsumtion
  • 23 november, Matsvinn
  • 1 februari, Textil
  • 14 mars, Farligt Avfall
  • 16 maj, Avslutning

Minimeringsmästarna

Utmaningen pågår under nio månader: 28 september till och med den 16 maj 2024.

Minimeringsmästarna i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun arrangeras av Sysav.

Mer hållbar läsning