Innovation

Sysav jobbar ständigt med att understödja forskning, utveckla nya metoder och projekt.  Många idéer och projekt fångas och utförs i samverkan med Sysavs egen verksamhet, andra sker tillsammans med externa parter.

CCS - Carbon Capture and Storage

Sysav siktar på att vara klimatpositivt till 2030. Vi undersöker möjligheterna att införa CCS - avskilja koldioxid och lagra den under jord. Då kan vi fånga upp mer koldioxid än vi släpper ut. 

Sky Zero

Läs mer om våra fokusområden

Sysavstipendiet

Varje år delar Sysav ut stipendier på upp till 50 000 kr för uppsatser inom området avfall- och resurshantering.

Stipendier och examensarbete

Examensarbete och uppdrag på Sysav

Är du intresserad av avfall och miljö och är i slutet av din utbildning? Ta chansen att lära känna Sysav genom att göra ditt examensarbete hos oss! 

Stipendier och examensarbete