Gemensam kretsloppsplan 2021-2030

Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt!

Tänk att du bor i ett hus och helt plötsligt inte kan göra sig av med dina sopor. Vad skulle du göra? Du kanske skulle börja lägga dem i källaren. Sen fyller du vinden. Boendemiljön blir allt sämre och sämre. Antagligen skulle du vilja flytta. Planeten är vårt hem. Men hur mycket avfall rymmer vår planet?

För 100 år sedan slängde varje person 30 kg sopor per år. Idag orsakar du, jag och alla andra i vårt land 500 kg sopor per person varje år. Så här kan det inte fortsätta. Vi måste ha en gemensam plan! 

Därför har våra kommuner gått ihop och skapat en gemensam kretsloppsplan som under 10 år ska minska avfallet och skapa ett mer hållbart samhälle.

En plan - tre mål – 24 indikatorer

Målen och indikatorerna göra att det finns något för alla att bidra med, efter egen förmåga och egna förutsättningar. Det du gör i ditt dagliga arbete och liv gör skillnad.

Om den gemensamma kretsloppsplanen

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som beskriver hur avfallshanteringen i Sysavregionen ska utvecklas. Den gemensamma kretsloppslanen är hela kommunens plan och berör kommunens egna verksamheter, företag och kommuninvånarna. Den gemensamma kretsloppsplanen gäller 2021–2030.

Kommunerna bakom planen

Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad kommuner samt Sysav.

Vad är en renhållningsordning?

Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan).