Hållbarhet

Sysav arbetar för en cirkulär värld där så mycket som möjligt tas till vara. 

Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom hållbar resurs- och avfallshantering.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi omhändertar och förädlar avfall till värdefulla resurser. För att beskriva Sysavs uppdrag och verksamhet har vi valt begreppet Hållbar resurshantering.

Vårt hållbarhetsarbete
Kampanjbild för Styrbjörn. En serie kampanjfilmer om återvinning.

Inspirationssidor om hållbarhet i vardagen

Här kan du få inspiration och hitta exempel på hur du kan bli mer hållbar i din vardag. Det finns också annat intressant för dig som vill veta mer om sopsortering, trädgård och utflyktsmålet Spillpengs fritidsområde.

Inspiration & kampanjer

Gemensam kretsloppsplan 2021-2030

För 100 år sedan slängde varje person 30 kg sopor per år. Idag orsakar du, jag och alla andra i vårt land 500 kg sopor per person varje år. Så här kan det inte fortsätta. Vi måste ha en gemensam plan!

Gemensam avfallsplan 2021-2030

Så jobbar Sysav med de globala målen

På Sysav tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

De globala målen

Så går arbetet med Klimatambitionen

Avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna energiåtervinns i avfallskraftvärmeverket och kommer då till nytta. Men energiåtervinning genom förbränning orsakar stora koldioxidutsläpp. För att tydliggöra vårt klimatansvar och staka ut en riktning antog vi 2021 en klimatambition med målet att bli klimatpositiva 2030.

Vår klimatambition

Tillsammans är vi början på något nytt

Sysav har i snart ett halvt sekel tagit hand om sydskåningarnas avfall, så att det kan bli nya resurser. Vi tar ansvar för helheten i avfallskedjan, avgiftar kretsloppet för att skydda miljö och människors hälsa samt skapar insikt kring sortering och hur var och en kan förebygga att avfall uppstår. Att ta hand om sopor är att ta ansvar för vår planet och de generationer som kommer efter oss.

Tillsammans är vi början på något nytt