Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Om Sysav hämtar ditt farliga avfall kan du ansluta till tjänsten om rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets system.

Vi på Sysav erbjuder dig som hämtningskund av farligt avfall möjligheten att godkänna Sysav som ombud för rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket. Genom att fylla i nedanstående formulär får ni kontroll över att den digitala rapporteringen uppfyller lagkraven. Här kan du läsa villkoren för tjänsten

Ombudsgodkännande för rapportering av farligt avfall

Hämtningsställen

Ange adresser och CFAR-nummer för respektive hämtningsställen.