Plast

Hållbara lösningar för plast

Sysav tar emot hårdplast för återvinning till nya plastprodukter. Vi hjälper våra kunder att identifiera återvinningsbara kvaliteter.

Plast är inte ett enda material utan ett samlingsnamn för en stor mängd olika polymerföreningar. Flexibiliteten gör att plaster används till nästan allt. Ofta är produkter komplexa, och sammansatta av både olika typer av plast och andra material. Detta blir en utmaning i återvinningsledet. De plastflöden som kommer direkt från industri och tillverkning är ofta enklare att återvinna än det som kommer från hushåll.

Sysav arbetar ständigt för att kunna materialåtervinna mer av den plast som kommer in till oss. Ju närmare uppkomsten av avfallet plasten sorteras ut och ju renare fraktioner den sorteras i, desto högre blir ofta återvinningsgraden. Detta då transport av osorterat material leder till både sönderfall och nedsmutsning.

Plastfraktioner Sysav tar emot 

 • Blandad hårdplast
  Blandad fraktion av olika sorters hårdplast bestående av PE, PP, ABS och PVC.
  Exempel på produkter är plastpallar, plaströr, plastbackar, plastkorgar, plastmöbler, plasttunnor (tomma och rena), plastspannar, dropptorra och rena plastdunkar utan kork.
 • Blandade plaströr
  Plaströr tillverkade av olika sorters plast, tex HDPE, PP eller PVC. T.ex. PEM-slang och kabelskyddsrör.
 • Mjukplast LDPE
  Färgad respektive ofärgad mjukplast av lågdensitetspolyeten (LDPE) kan materialåtervinnas om det sorteras i tillräckligt rena fraktioner.
  Exempelvis sträckfilm, krympfilm, tomma plastpåsar och plastsäckar, bubbelplast och byggplast.

Läs mer i sorteringsguiden 

 

Kontakt