Gips

Insamlat gipsavfall blir till nytt gips. Sysav kan tillsammans med en samarbetspartner erbjuda en cirkulär lösning.

Sysav tar emot gipsavfall från kommuninvånare och industri. Gipset går till en återvinningsanläggning där det krossas, separeras från papper och siktas till ett gipspulver som kan gå in i tillverkningsprocess. Tidigare återvanns gips som markutfyllnad: nu blir det nya gipsskivor.

Gips (kalciumsulfat) är en viktig komponent inom bland annat byggindustrin. Återvinning av gips ger minskat uttag av ändlig resurs, mindre utsläpp från gruvbrytning till färdig gipsråvara, samt minskade transporter.

Kontaktperson