Brännbart avfall

Restavfall som bränsle

Avfallsförbränning är ett komplement till annan avfallsbehandling och används för avfall som inte lämpar sig för till exempel materialåtervinning eller biologisk behandling.

Genom att förbränna avfall använder man den energi som är bunden i materialet. Tre ton avfall kan ge ungefär lika mycket energi som ett ton olja. Tack vare att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv kan energin från avfallet tas tillvara på ett effektivt sätt. Sysav står för 60 - 70 procent av fjärrvärmebehovet. 

Sysav tar emot olika typer av avfall till förbränning med energiutvinning.

Läs mer i sorteringsguiden  

 

Kontakt